Udział Studentek w kolejnej akcji na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci

Zbiórka na rzecz hospicjum dla dzieci pod nazwą „Akcja Pola Nadziei” jest ogólnopolską inicjatywą łączącą wsparcie dla dzieci potrzebujących opieki hospicyjnej z symbolicznym działaniem na rzecz nadziei i pozytywnych wartości. Idea powstania tego typu zbiórek odwołuje się do wieloletnich tradycji dobroczynnych i wpisuje się w potrzebę pomocy dzieciom cierpiącym na choroby terminalne oraz ich rodzinom. Ma ona walor edukacyjny, jej celem jest szerzenie idei opieki hospicyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zaangażowanie społeczności lokalnych, w tym nauczycieli, uczniów oraz studentów popularyzuje tę akcję i przyczynia się do wsparcia hospicjów dla dzieci w całej Polsce. Podejmowane są różne działania: zbiórki pieniędzy, organizowanie wydarzeń charytatywnych, udział w symbolicznym działaniu sadzenia pól kwiatowych.

Od kilku lat Studentki oraz Studenci Instytutu Pedagogiki, jak również Studenci specjalności nauczycielskich Kolegium Nauk Humanistycznych aktywnie angażują się w pomoc Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. Czynnie uczestniczą w organizacji Dnia Dziecka, Wigilii w Hospicjum, Akcji Pola Nadziei. W dniu 14.04.2024, w ramach akcji „Pola Nadziei Wiosna 2024”, zorganizowanej przez wymienioną Fundację Studentki I roku Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej: Zuzanna Mazur, Oliwia Paradowska, Jadwiga Maciąg, Wiktoria Pakłos brały udział w zbieraniu datków finansowych realizując założenia pracy dobroczynnej w praktyce pomocy wolontaryjnej.

Poczucie wspólnoty w pomaganiu motywuje do dalszego działania oraz poświęcania własnego czasu dla dzieci z chorobami terminalnymi. Dziękuję Paniom Studentkom za zaangażowanie

dr Ewa Barnaś-Baran