Spotkanie naukowe w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Pracownicy Instytutu Pedagogiki wzięli udział w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Cyberprzestrzeń i światy wirtualne. Dydaktyka w czasach niepokoju i zmiany społecznej.  

Po dwóch latach przerwy 27.10.2022 w gmachu budynku APS w Warszawie spotkali się naukowcy  z całej Polski i z zagranicy.

Organizatorami Konferencji była Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Tegoroczna konferencja była okazją do dyskusji nad edukacyjnymi konsekwencjami życia w czasach niepokoju i zmiany społecznej, kształtem szkoły zdolnej stawić czoła wyzwaniom współczesności, nad dydaktyką odpowiadającą potrzebom dzisiejszego świata.

Zaproszonych gości powitał Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji Prof. APS dr hab. Maciej Tanaś. Honorowymi Członkami Komitetu Naukowego byli także pracownicy naszego Instytutu – Pan Prof. UR dr hab. Ryszard Peczkowski oraz Pani Prof. UR dr hab. Marta Wrońska.

Profesorowe M. Wrońska i R. Pęczkowski poprowadzili także bardzo merytoryczne obrady w sekcjach, w których mogliśmy usłyszeć  interesujące wystąpienia naszych pracowników:

  • dr hab., prof. UR Janusz Miąso, dr Marlena Pieniążek, UR, Dialektyka światów wirtualnych i realnych w perspektywie proegzystencji wolontarystycznej;
  • dr Grzegorz Polański, Pokolenia i zmiana społeczna;
  • dr Wiesław Matyskiewicz, Migracje zarobkowe Polaków na przykładzie województwa podkarpackiego;
  • dr hab., prof. UR Wojciech Walat, dr Waldemar Lib, dr Tomasz Warzocha, UR, Blaski i cienie kultury akademickiej w dobie pandemii COVID-19;
  • dr Krystian Tuczyński, dr Tomasz Warchoł, UR, Platformy e-learningowe jako narzędzia wspomagające proces kształcenia się w środowisku szkolnym.

 

Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi Maciejowi Tanasiowi i Pani dr Sylwii Galanciak za wykreowanie wspaniałej atmosfery tego wydarzenia.

Pełna foto relacja tutaj