„PROFILAKTYKA I RESOCJALIZACJA W PRAKTYCE” cykliczne spotkania Pracowników placówek profilaktyczno-resocjalizacyjnych ze Studentami pedagogiki resocjalizacyjnej oraz profilaktyki społecznej z resocjalizacją

14.03.2024 roku odbyło się spotkanie z Panem Dyrektorem Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie mgr Michałem Burym. Studenci mieli możliwość wysłuchania znakomitego wykładu poświęconego zadaniom i metodom pracy terapeutycznej i profilaktycznej, które realizuje Centrum. Pan Dyrektor – specjalista terapii uzależnień – wyjaśnił zaburzone mechanizmy funkcjonowania charakterystyczne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych, przedstawił schematy cyklu terapeutycznego oraz formy pracy profilaktycznej. Po szczegóły dotyczące pracy Centrum odsyłamy do stron internetowych, które najserdeczniej rekomendujemy:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087636261807

https://www.instagram.com/clu.rzeszow?igsh=aGIxaDdvcDQ1ZzI=

http://uzaleznienia.rzeszow.pl/

Składamy serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi za przyjęcie naszego zaproszenia i przeprowadzenie wykładu dotyczącego funkcjonowania Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie. Liczymy na dalszą współpracę. A przede wszystkim chcemy powiedzieć, że jesteśmy ogromnie dumni, że mgr Michał Bury - Dyrektor Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie jest NASZYM ABSOLWENTEM Pedagogiki w zakresie profilaktyki i resocjalizacji.

Serdecznie dziękujemy Panu Prodziekanowi dr Waldemarowi Libowi za wsparcie organizacyjne i uświetnienie naszego spotkania.

Serdecznie dziękujemy Państwu Studentom za liczny udział (123 osoby) – Państwa zaangażowanie bardzo motywuje nas do kontynuowania organizowania cyklicznych spotkań z Interesariuszami Zewnętrznymi.

 

Organizatorzy spotkania  - Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej:

dr hab. prof. UR Marek Paluch,

dr Maria Łukaszek

dr Anna Mazur

dr Dorota Pstrąg