Profilaktyka i resocjalizacja w praktyce

cykliczne spotkania Pracowników placówek profilaktyczno-resocjalizacyjnych

ze Studentami pedagogiki resocjalizacyjnej oraz profilaktyki społecznej z resocjalizacją

 

25.04.2024 roku odbyło się spotkanie z Panem mgr Kamilem Babulą pedagogiem i psychologiem, pracującym w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łańcucie. Jest on jednym z Pomysłodawców i Założycieli tej resocjalizacyjno-rewalidacyjnej placówki dla chłopców zagrożonych niedostosowaniem społecznym
i niedostosowanych społecznie.

Studenci mieli możliwość nie tylko wysłuchania znakomitego wykładu poświęconego funkcjom, zadaniom i metodom pracy w NMOW, ale także podyskutowania z Naszym Gościem – Pasjonatem resocjalizacji o walorach i mankamentach polskiego systemu profilaktyki i resocjalizacji. Uświadomiliśmy sobie, że rzeczywistość opisywana w literaturze naukowej zdecydowanie nie oddaje ogromu wyzwań, z którymi mierzą się resocjalizatorzy w praktyce.

Serdecznie zachęcamy do szerszego zapoznania się z codziennością w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Łańcucie. Po szczegóły dotyczące pracy Placówki odsyłamy do stron internetowych, które najserdeczniej rekomendujemy:

https://www.facebook.com/mowlancut/

https://mowlancut.pl/

Polecamy także film „Chłopaki” Łukasza Machowskiego i Katarzyny Machałek przedstawiający życie wychowanków NMOW w Łańcucie (zwiastun filmu - https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=c3e3hIbQ_ok)

Składamy serdeczne podziękowania Panu Kamilowi Babuli za przyjęcie naszego zaproszenia i przeprowadzenie fascynującego spotkania. Nasz Szanowny Gość słowem, gestem i serdecznością z jaką mówił o swych wychowankach udowodnił, że bycie spełnionym pedagogiem i psychologiem działającym w obszarze resocjalizacji jest możliwe! Liczymy na dalszą współpracę z Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Łańcucie.

Jesteśmy ogromnie dumni, że mgr Kamil Babula - jest NASZYM ABSOLWENTEM Pedagogiki w zakresie profilaktyki i resocjalizacji.

Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Instytutu Prof. UR dr hab. Ryszardowi Pęczkowskiemu oraz Prodziekanowi dr Waldemarowi Libowi za patronat nad cyklem naszym spotkań z Interesariuszami Zewnętrznymi „PROFILAKTYKA I  RESOCJALIZACJA W PRAKTYCE”

Serdecznie dziękujemy za udział w naszej dyskusji Szanownym Koleżankom z Zakładu Pedagogiki Specjalnej, Zakładu Nauk o Rodzinie oraz Katedry Badań Szkoły i Społeczeństwa Zmediatyzowanego.

Serdecznie dziękujemy Państwu Studentom za liczny udział (94 osoby) – Państwa zaangażowanie bardzo motywuje nas do kontynuowania organizowania cyklicznych spotkań z Interesariuszami Zewnętrznymi.

Organizatorzy spotkania  - Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Tekst i zdjęcia: dr Anna Mazur