Ks. prof. UR dr hab. Andrzej Garbarz – in memoriam

Z wielkim żalem 12 grudnia 2022 roku pożegnaliśmy Pana Profesora Andrzeja Garbarza. naszego wspaniałego Kolegę i Przyjaciela, wybitnego naukowca, nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń pedagogów.

Prof. Andrzej Garbarz odszedł od nas za szybko w pół słowa…,

(…) nie zdążył powiedzieć do widzenia i odszedł cicho jak zmęczony latem ptak na drugą stronę łanu. Teraz Panu Bogu sieje zboże. Solidnie dokładnie, jak zawsze krok po kroku. I kiedy patrzę tam unosząc w górę powieki ciężkie niemocą, rzuca mi ziarna nadziei. Jak zawsze (…) (Fragment wiersza Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej pt. Ojciec).

Profesor Andrzej zawsze był uśmiechnięty, otwarty, szczery, pełen pomysłów naukowych. Całe swoje życie poświęcił służbie nauce i pracy na rzecz środowiska rzeszowskiego.

Był człowiekiem niezwykłym, a jego niezwykłość przejawiała się każdego dnia w drobnych gestach i pięknych słowach, którymi dzielił się z nami i naszymi studentami, którzy go uwielbiali….

Swoim pozytywnym usposobieniem dodawał otuchy każdemu pracownikowi i studentowi i sprawiał, że nieco gorszy dzień stawał się dla każdego lepszy i piękniejszy!!

Prof. Andrzej był moim krajanem. Jasło to także moje rodzinne miasto. Razem ukończyliśmy to samo Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego. Dlatego od samego początku Jego pracy w Uniwersytecie połączyła nas wyjątkowa więź naukowo-emocjonalna.

W dniu 26 stycznia 2022 roku w Instytucie Pedagogiki odbyło się świąteczne spotkanie wszystkich pracowników połączone ze wspomnieniem o Panu Profesorze Andrzeju i śpiewaniem kolęd.

Specjalnie dla Pana Profesora Andrzeja zadedykowaliśmy autorską pastorałkę, którą skomponował i słowa napisał dr Janusz Boczar. Ten wyjątkowy utwór świąteczny zatytułowany Niebiański Dzień wykonali pracownicy: Prof. UR dr hab. Marta Wrońska: skrzypce i śpiew, dr Janusz Boczar: fortepian, dr Wojciech Motyka: akordeon, dr Lucjan Rybak: gitara, prof. dr hab. Liliana Morska: śpiew, oraz studenci: Kinga Chrobak, Paulina Wojtuń (III zwrotka) a także studencki chórek: Karolina Mikrut, Klaudia Laska, Zuzanna Cieśla, Alicja Książek, Anna Mroczek, Barbara Śpiewla, Eryk Wrażeń, Julia Bocek, Julia Bolon, Katarzyna Stachurska, Klaudia Czuba, Kornelia Marszałek, Natalia Rokoszak, Aleksandra Fejdasz, Aleksandra Świerżewska, Sylwia Gil, Weronika Gancarz, Zuzanna Korczyńska, Natalia Chowaniec,Weronika Czajka,Weronika Flak.

Drogi Nasz Przyjacielu Andrzejku, nie wszystek umarłeś, wiele z Ciebie w nas zostanie… jesteś już po drugiej stronie…, lecz na zawsze w  naszej pamięci i sercach!

 

 

Nota biograficzna

GARBARZ Andrzej ks. dr hab. prof. UR, ur. 31 VIII 1953 roku w Jaśle. Po ukończeniu I LO im kr. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał 4 VI 1978 roku z rąk bp. Ignacego Tokarczuka. Po święceniach pracował w kilku parafiach, jako wikariusz. Studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie odbył w latach 1985 - 1987. W 1987 r.  uzyskał tytuł magistra teologii na podstawie pracy „Wstyd seksualny w świetle Jana Pawła II teologii ciała’” napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Stanisława Olejnka. Pracę doktorską, pt.: „Teologicznomoralny wymiar pracy ludzkiej w świetle encykliki Jana Pawła II ‘Laborem exercens’ ”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Alojzego Marcola obronił na ATK  w Warszawie 7 VI 1993 r. Po reorganizacji diecezji w Polsce, przeszedł do nowoutworzonej Diecezji Rzeszowskiej gdzie podjął pracę w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Od października 1995 roku rozpoczął zajęcia dydaktyczne w Instytucie Pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, najpierw na stanowisku starszego wykładowcy, a od 2000 roku na stanowisku adiunkta. W 1998 roku został dyrektorem powstającego Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara. Jego zadaniem było zorganizowanie pracy Instytutu.  17 I 2008 r.  uzyskał habilitację z nauk teologicznych w zakresie katolickiej nauki społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Rozprawę habilitacyjną napisał na temat „Działalność duszpastersko-społeczna arcybiskupa Ignacego Tokarczuka”. Ks. Garbarz opublikował szereg artykułów z zakresu etyki, teologii moralnej, z katolickiej nauki społecznej oraz z pedagogiki. Pod jego redakcją ukazało się kilkanaście zbiorowych publikacji książkowych. Bardzo znaczący jest Jego dorobek jako członka redakcji Resovia Sacra i współpracownika czasopism naukowych: Przegląd medyczny UR, Ruch Biblijny i Liturgiczny (Kraków), oraz Teologia i moralność (Poznań). Był promotorem ponad 200 prac magisterskich i licencjackich. Był Kierownikiem Katedry Nauk o Rodzinie na Wydziale Pedagogicznym UR. Od 1998 r. jest członkiem Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie, członkiem Stowarzyszenia Teologów Moralistów Polskich oraz Stowarzyszenia Katolickich Etyków Społecznych Europy Środkowej – Vereiinigung fűr Katolische Sozialwthik In Mitteleuropa. Pełnił funkcję kierownika Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Rzeszowie. był też członkiem Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II „Lumen et spes”. Współpracował z Caritas Diecezji Rzeszowskiej, był zaangażowany w organizację i przebieg turnusów w Ośrodku Caritas w Myczkowcach a także w organizację uniwersyteckiego koła Caritas. Był członkiem Zarządu Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II „Lumen et Spes”. Był związany z Rzeszowską Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę, wielokrotnie biorąc w niej udział i publikując na jej temat.Za swoją gorliwą posługę kościelną i społeczną został odznaczony przez władze kościelne w 1993 r. godnością Expositorium Canonicale, a w roku 1995 otrzymał przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu.Ks. Andrzej Garbarz był kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Rzeszowie.

Tekst: Prof. UR dr hab. Marta Wrońska

Nagrania i zdjęcia: dr Piotr Karaś