Konferencja naukowa pt. „Edukacja alternatywna w teorii i praktyce”

W dniu 20 kwietnia 2023 roku w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się konferencja naukowa pt. „Edukacja alternatywna w teorii i praktyce”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez studenckie koło naukowe „Edukacja bez granic” przy współpracy Zakładu Edukacji Nauczycieli. Wśród obecnych gości na konferencji znaleźli się m.in. Prodziekan Kolegium Nauk Społecznych dr Waldemar Lib, Kierownik Zakładu Kształcenia Nauczycieli dr hab. Wojciech Walat, prof. UR oraz pracownicy Zakładu Edukacji Nauczycieli. Konferencję otworzył opiekun koła naukowego dr Tomasz Warchoł.

Podczas konferencji zostało zaprezentowanych trzynaście referatów odnoszących się do współczesnych form edukacji alternatywnej. Jako pierwsze przedstawione zostały badania przeprowadzone przez członków koła w zakresie poziomu wiedzy studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku Pedagogika na temat edukacji alternatywnej. Prelegenci poruszali także tematy dotyczące m.in. pedagogiki Marii Montessori, Alexandra S. Neilla, wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w edukacji, czy zastosowania piasku kinetycznego i cieczy niewtonowskiej jako środka dydaktycznego. Po zakończeniu wystąpień otwarto dyskusję nad wygłoszonymi referatami, w trakcie której była możliwość zadawania pytań uczestnikom, ale również podzielenia się własnymi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania edukacji alternatywnej.

Konferencja pozytywnie wpłynęła na wzbogacenie wiedzy oraz podniesienie kompetencji członków koła. Dzięki wymianie poglądów na forum, dała szansę na konfrontację dotychczasowej wiedzy i umiejętności z innymi uczestnikami.