Kolejny wykład dra Sławomira Rębisza dla doktorantów z Kennesaw State University (KSU), Bagwell College of Education (USA)

22 lutego 2024 roku dr Sławomir Rębisz z Instytutu Pedagogiki UR, jako specjalny zagraniczny gość, w ramach studiów doktoranckich z zakresu Przywództwa Edukacyjnego (Educational Leadership) w Uniwersytecie - Kennesaw State University (KSU), Bagwell College of Education (USA), wygłosił kolejny wykład dla doktorantów pt.: Polish education reforms from 1999 to 2023. Doktoranci to dyrektorzy amerykańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z kilkuletnim stażem na stanowisku kierowniczym. Tematyka wykładu wynikała z prośby profesor Binbin Jiang z Department of Educational Leadership, o przybliżenie słuchaczom zmian systemowych (reform) w polskim systemie edukacji po 1999 roku i ich wpływie na uzyskane wyniki przez polskich uczniów w ramach cyklicznych międzynarodowych badań PISA, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1999-2023.

Związki dra Sławomira Rębisza z amerykańską uczelnią sięgają kilkudziesięciu lat wstecz. Jest on m.in. absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kształceniem ustawicznym wspomnianego Uniwersytetu (2000). Także z naukowcami z Department of Educational Leadership, Kennesaw State University prowadził wspólne badania, czego efektem są jego publikacje współautorskie, m.in.:

  • Chan, T. C., Jiang, B., Chandler, M., Morris, R., Rębisz, S., Turan, S., Shu, Z., & Kpeglo, S. (2019). School Principals’ Self-Perceptions of Their Roles and Responsibilities in Six Countries. New Waves Educational Research & Development, 22(2), Article 2.
  • Chan, T. C., Jiang, B., & Rębisz, S. (2018). School principals’ perceptions of their roles and responsibilities in the city of Rzeszów and Atlanta area. Edukacja, 1(144), Article 144.

Gratuluje Panu Doktorowi Sławomirowi Rębiszowi kolejnego wykładu na wysokim poziomie merytorycznym o czym poinformowała nas prof. Binbin Jiang, która w 2016 roku osobiście gościła u nas ze swoimi studentami.

Tekst: Prof. UR dr hab. Marta Wrońska