Eksperyment polsko-ukraiński

W dniu 14 marca 2023 roku Prof. dr hab. Liliya Morska z Instytutu Pedagogiki UR, jako członek zespołu badawczego przeprowadzającego pilotażowy eksperyment w SMS Resovia  (Szkoła Mistrzostwa Sportowego Resovia w Rzeszowie) wzięła udział w programie telewizyjnym Popołudnie na kanale TVP3 Rzeszów. Audycje poprowadziła Pani redaktor Anna Weselak. Pani Profesor udzieliła wywiadu na temat eksperymentu.

Popołudnie z TP3 Rzeszów: 14.03.2023 – link tutaj

Eksperyment polega na wprowadzeniu w szkole nauki na stojąco z wykorzystaniem specjalnie skonstruowanych biurek dla uczniów. W dwóch szkolnych salach, oprócz zwykłych stolików umieszczono 30 biurek wysokich dla uczniów, które można dopasować do wzrostu każdego ucznia piątej i szóstej klasy.

Projekt powstał z pomysłu Fundacji Let Kids Move i jej przedstawiciela w Ukrainie Bogdana Tsiuwanyka  oraz zespołu badawczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nowe biurka wykorzystywane będą przez część lekcji: uczniowie powinni spędzić przy nich około 25 minut na każdym zajęciu. Pilotaż potrwa dwa miesiące. Po nim porównane zostaną wyniki każdego z uczestników projektu w zakresie parametrów antropometrycznych (aktywność uczniów w ciągu tygodnia, jakość ich snu) jak i dynamiki zmian działalności funkcji kognitywnych dzieci, zwłaszcza uwagi selektywnej i trwałej.

Oprócz Profesor Morskiej, w zespole uczestniczą też naukowcy z Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Dr Piotr Matłosz i Dr Jarosław Herbert.