Czynne uczestnictwo studentów pedagogiki w konferencji naukowej: "Biopsychologiczny Rozwój Człowieka"

W dniu 12.12.2023 roku studentki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego czynnie uczestniczyły w konferencji naukowej Biopsychologiczny Rozwój Człowieka zorganizowanej przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach „Jubileuszu 15-lecia tytułu: Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne”. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka II”. Opiekunami naukowymi prac z ramienia Instytutu Pedagogiki UR byli: dr Waldemar Lib, dr inż. Tomasz Warchoł oraz dr inż. Tomasz Warzocha. Ponadto zostali również zaproszeni do komitetu organizacyjnego konferencji, brali też udział jako eksperci w panelu eksperckim.

W konferencji wzięły udział studentki z Koła Naukowego Edukacja Bez Granic prezentując tematyczne postery:

 • Julia Abramczyk, Wiktoria Gierlak – Infantylizacja osób starszych.
 • Justyna Dubeńska – Trudności wychowawcze w rodzinach migracyjnych.
 • Magdalena Mercik – Edukacja antydyskryminacyjna.
 • Karolina Staniszewska – Kompetencje profesjonalne nauczyciela. Deskrypcje i reinterpretacje.
 • Wiktoria Sopel, Natalia Ziemniak – Zasoby rodzinne a funkcjonowanie dziecka przewlekle chorego.
 • Kamila Pilch – Uczeń zdolny – segregacja czy inkluzja.

oraz

 • Gabriela Adamiak – Baśnioterapia w pracy logopedy.
 • Gabriela Bieniasz – Lekcje z pandemii.
 • Eryka Błądek – Czy stygmatyzowany rodzic potrzebuje grupy wsparcia?
 • Gabriela Bogdan – Kompetencje nauczyciela do pomagania uczniom.
 • Julia Buczek – Podstawy dla zrozumienia pojęcia transpłciowości.
 • Agata Głodek – Dziecko jako podmiot.
 • Patrycja Gunia – Technologia i e-learning w czasach pandemii COVID-19.
 • Patrycja Hrycko – Hierarchia komunikacji sieciowej.
 • Sandra Sajdak – Otchłań cyfryzacji.