Członkinie Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów Społecznych w Podkarpackim Centrum Nauki „Łukasiewicz”

W ramach realizacji działalności Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów Społecznych funkcjonującego w Instytucie Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 15 lutego 2024 r. zorganizowany został wyjazd członków wraz z opiekunem oraz Prodziekanem KNS - doktorem Waldemarem Libem do Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz”. W wizycie uczestniczyło w sumie 13 osób. Podczas wyjazdu studentki mogły zapoznać się z infrastrukturą PCN „Łukasiewicz” i możliwościami edukacyjnymi jakie ono oferuje. Pobyt w Centrum miał bardzo owocny i konstruktywny charakter.

W niedalekiej przyszłości planowane są kolejne wizyty studentów w ramach współpracy PCN „Łukasiewicz” z Instytutem Pedagogiki KNS UR w Rzeszowie.

Koordynator / Opiekun SKNPS

Dr Hubert Sommer