Chodnikowa poezja 8

W dniu 21 czerwca 2023 r. studentki zrzeszone w Studenckim Kole Naukowym Animatorów Kultury Literackiej Dzieci działającym Instytucie Pedagogiki UR pod opieką prof. UR Alicji Ungeheuer-Gołąb zorganizowały 8. edycję akcji „Chodnikowa poezja”. Spotkanie odbyło się w Parku Jedności Polonii z Macierzą.

W imprezie wzięli udział uczniowie klas młodszych ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzeszowie, którzy podczas spotkania słuchali wierszy Danuty Wawiłow i oglądali przygotowane przez studentki teatrzyki kukiełkowe. Dzieci pisały teksty folkloru dziecięcego na parkowych alejkach, ozdabiały je rysunkami i grały w gry podwórkowe.

Akcja miała na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, wprowadzenie dziecka w kulturę literacką, zaznaczenie dziecka i sztuki dla niego w przestrzeni publicznej.

Wyruszamy na wakacje z wierszami w plecakach!

Przewodnicząca Koła: Alicja Ciskowska