Katedra Badań nad Niepełnosprawnością

  1. Dr hab. Remigiusz Kijak, prof. UR - Kierownik
  2. Dr hab. Krystyna Barłóg, prof. UR
  3. Dr hab. Urszula Gruca – Miąsik, prof. UR
  4. Dr Beata Gumienny
  5. Dr Agnieszka Łaba – Hornecka
  6. Dr Aneta Lew – Koralewicz
  7. Dr Joanna Leśniak
  8. Dr Aleksandra Mach
  9. Dr Izabela Marczykowska
  10. Dr Małgorzata Zaborniak – Sobczak