Osoby odpowiedzialne za treści umieszczane na stronie Instytutu Pedagogiki

• kwestie merytoryczne: prof. UR, dr hab. Marta Wrońska, Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki,
e-mail: kpoa.ip.cs@ur.edu.pl

• kwestie informatyczne: dr Piotr Karaś – pełnomocnik Dyrektora Instytutu Pedagogiki ds. informatyzacji,
e-mail: pkaras@ur.edu.pl

Wszelkie uwagi dotyczące strony internetowej Instytutu Pedagogiki prosimy kierować na powyższe adresy e-mailowe.