Rada Instytutu

Lista

członków Rady Instytutu Pedagogiki w roku akademickim 2021/2022

 1. Dr hab. Ryszard Pęczkowski prof. UR
 2. Dr hab. Marta Uberman prof. UR
 3. Dr hab. Marta Wrońska prof. UR
 4. Dr hab. Krystyna Barłóg prof. UR
 5. dr hab. Andrzej Garbarz prof. UR
 6. Dr hab. Urszula Gruca-Miąsik prof. UR
 7. Dr hab. Grzegorz Grzybek prof. UR
 8. Dr hab. Remigiusz Kijak prof. UR
 9. Dr hab. Jolanta Lenart prof. UR
 10. Dr hab. Andrzej Łukasik prof. UR
 11. Dr hab. Janusz Miąso prof. UR
 12. Dr hab. Piotr Nowakowski prof. UR
 13. Dr hab. Marek Paluch prof. UR
 14. dr hab. Roman Pelczar
 15. Dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb prof. UR
 16. Dr hab. Wojciech Walat prof. UR
 17. Dr Jakub Czopek
 18. Dr Bożena Dusza
 19. Dr Waldemar Lib
 20. Dr Barbara Lulek
 21. Dr Sławomir Rębisz
 22. Dr Magda Urbańska
 23. Dr inż. Tomasz Warzocha
 24. Dr Magdalena Wasylewicz
 25. Inż. Danuta M. Kucharska