Lucjan Rybak

Lucjan Rybak

mgr Lucjan Rybak

wykładowca

Zakład Edukacji Artystycznej

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny

Zakład Edukacji Artystycznej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: lrybak@ur.edu.pl

 

 

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu.  Studia  w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, podyplomowe: Technologie informacyjne w edukacji UR, Wiedza o kulturze UR, Sztuka UR.

Pedagog, artysta plastyk, fotografik, scenograf, muzyk (gitara), wieloletni nauczyciel edukacji plastycznej, wiedzy o kulturze, sztuki, metodyk edukacji plastycznej, animator kultury, opiekun artystyczny zespołów muzycznych młodzieżowych, realizator dźwięku scenicznego.

 

Od 2011 roku pracownik dydaktyczny na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prowadzi zajęcia z edukacji plastycznej, technik i form plastycznych, metodyki edukacji plastycznej, grafiki komputerowej, projektowania graficznego. Uczestnik, inicjator i organizator licznych plenerów, akcji artystycznych, kulturalnych, wystaw zbiorowych i indywidualnych malarstwa, fotografii oraz koncertów (gitara "EKIPA 71", BIG-BAND pod dyr. Wiesława Magonia).

 

 

Lucjan Rybak, z cyklu: Estetyka codzienności "Głową muru nie przebijesz?", fotografia

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Wychowanie estetyczne, wychowanie przez sztukę, edukacja plastyczna, dydaktyka i metodyka nauczania plastyki, historia sztuki, teoria sztuki, projektowanie i identyfikacja wizualna. Uprawia działalność artystyczną w dziedzinie malarstwa, fotografii, scenografii, grafiki użytkowej.

 

Lucjan Rybak, z cyklu: Estetyka codzienności, "Patrz 90° w prawo!!! na LIŚĆ swój... ZIELONY w SZAROŚĆ - AKCENT?, INNY?, DEMOKRACJA?", fotografia

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Nauczyciel edukacji plastycznej, plastyki, metodyki nauczania plastyki, edukacji artystycznej (plastyka, muzyka, teatr, widowiska, taniec, akcja artystyczna) – Studium Nauczycielskie (SN) w Łańcucie, Studium Wychowania Przedszkolnego w Łańcucie
 • Nauczyciel plastyki, sztuki, wiedzy o kulturze – I i II LO w Łańcucie, TMR w Łańcucie
 • Metodyk edukacji plastycznej Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 • Opiekun artystyczny młodzieżowych zespołów muzycznych i grup plastycznych – Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łańcucie
 • Realizator dźwięku scenicznego w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łańcucie i MDK w Łańcucie

 

Zrealizowane projekty plakat [wybór]:

 1. Studiuj Pedagogikę Medialną UR 2014
 2. Wystawa – malarstwo, fotografia, Polska – Słowacja 2018, Presov
 3. Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością, UR Rzeszów 2019
 4. II spotkanie Zespołu Pedagogiki Medialnej Komitetu Nauk Pedagogicznych, UR Rzeszów, 2019

 

 

 

Projekty obwolut, architektura książki [wybór]:

 1. Zbigniew Girszing, Łańcut w fotografii XIX-XX wieku. Wyd. GENERALNI, Łańcut, 2012. ISBN 978-83-936150-01 – projekt obwoluty, opracowanie graficzne, przygotowanie do druku.
 2. Janusz Kirenko, Pejzaż. W poszukiwaniu harmonii. Wyd. Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Bolestraszyce-Zamek, Bolestraszyce 2012, ss. 107. ISBN 978-83-924691-9-3 – projekt obwoluty, opracowanie graficzne, przygotowanie do druku (współautorstwo realizacyjne M. Uberman, 20%).
 3. Rafał Nestorow, PRO DOMO ET NOMINE SUO. Fundacje i inicjatywy artystyczne Adama Mikołaja i Elżbiety Sieniawskich. Wyd. Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2016, ss. 540. ISBN 978-83-65630-35-3 – projekt obwoluty, opracowanie graficzne, przygotowanie do druku.
 4. Marta Uberman, Aleksandra Mach, Nauka Sztuka Kirenko. Wyd. UR, Rzeszów 2017, ss. 281. ISBN 978-83-7996-462-8 – projekt obwoluty, opracowanie graficzne.
 5. Janusz Kirenko, Takie Ono. Wyd. UMCS, Lublin, 2018. ISBN 978-83-227-9114-1, s. 149 – projekt obwoluty, opracowanie graficzne, przygotowanie do druku.
 6. Janusz Kirenko, Zechciej. Wyd. UMCS, Lublin, 2019. s. 169 – projekt obwoluty, opracowanie graficzne, przygotowanie do druku.
 7. Ryszard Pęczkowski, Mała Szkoła w przestrzeni edukacyjnej. Wydawnictwo UR, Rzeszów 2015, ISBN 978-83-7996-182-5, projekt obwoluty, opracowanie graficzne.
 8. Wojciech Motyka, Wychowanie muzyczne młodzieży w środkowej Galicji w okresie autonomicznym (1867-1914).  

 

 

 

Film

Lucjan Rybak, Człowiek – jesień życia. Piękno, emocje, normy, kod, kontekst, scenariusz, fotografia, realizacja Lucjan Rybak UR, Rzeszów 2018 – premiera podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej, VSTUP DO DÔCHODKU – AKO NOVÁ ŽIVOTNÁ FÁZA SENIORA, Uniwersytet Prešovski, Wydział Filozoficzny, Prešov, październik 2018.