Jacek Pasternak

DR JACEK PASTERNAK

adiunkt

w Zakładzie Psychologii

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Psychologii

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: jacekpasternak1@op.pl

 tel. 604794670

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • psychologia kliniczna (zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, zaburzenie po stresie traumatycznym, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania się),
 • psychoterapia (psychoterapia ericksonowska, systemowa, hipnoterapia, odwrażliwienie za pomocą ruchów gałek ocznych – EMDR, Psychoterapia Stanów Ego),
 • psychologia osobowości,
 • psychologia zdrowia.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • 1993-1995 – Poradnia Psychologiczna – Zespół Opieki Zdrowotnej nr 6 w Lublinie,
 • 1996-1998 – Państwowy Dom Dziecka w Przybysławicach,
 • 1998-2003 – Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kolbuszowej,
 • 2003 – Uniwersytet Rzeszowski – Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny,
 • 2004 – Poradnia Zdrowia Psychicznego „Homo Homini” Rzeszów.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Pasternak J., Perenc L., Radochoński M. (1999). Terapia zaburzeń stresowych pourazowych metodą EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). „Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie”, 3-4, 101-104.
 2. Pasternak, J. (2000). Eye Movement Desensitization and Reprocessing – recenzja książki. “Psychiatria Polska”, XXXIV, 6, 1026-1028.
 3. Pasternak, J. (2006). Teoretyczne podstawy terapii odwrażliwienia za pomocą ruchów oczu. „Studia z psychologii w KUL”, 13, 217-232.
 4. Jacek Pasternak, Anna Radochońska, Mieczysław Radochoński – Neurofizjologiczne mechanizmy rozwoju zespołu stresu pourazowego – wybrane problemy, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego”, 2008, Tom VI, Zeszyt 2, s. 193-200.
 5. Pasternak J., Skuteczność terapii odwrażliwienia za pomocą ruchów gałek ocznych (EMDR) u leczonych ambulatoryjnie pacjentów z zaburzeniem stresowym pourazowym” Postępy Psychiatrii i Neurologii”, 2009; 18 (3): 247-25.
 6. Pasternak J., Relacja osobowość – zaburzenie po stresie traumatycznym. Koncepcje teoretyczne, ”Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 58, Pedagogika i Psychologia 5, pod redakcją A. Batiuk, E. I. Laski, K. Szmyda, Rzeszów 2009, s. 88-102.
 7. Pasternak J., Osobowość a zaburzenie po stresie traumatycznym w świetle współczesnych badań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 58, Pedagogika i Psychologia 5, pod redakcją A. Batiuk, E.I. Laski, K. Szmyda, Rzeszów 2009, s. 103-121.
 8. Pasternak J., XIX International Hypnosis Congress w Bremie. Gazeta Uniwersytecka Uniwersytetu Rzeszowskiego, styczeń-luty 2013 Nr1/2013 (76), 30-34.
 9. Pasternak J., Pasternak K.,  Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich a cechy osobowości i orientacja pozytywna u młodych dorosłych. W: Marmola M, Wańczyk-Welc A. (red.). Kompetencje życiowe młodych dorosłych. Wydawnictwo UR, 2016, s. 59-71.
 10. Pasternak J., Ochojska D., Zaburzenia psychiczne u studentów a ich retrospektywna ocena postaw rodzicielskich. Implikacje do psychoterapii. Psychoterapia, 2016, 179 (4), 87-100.
 11. Ochojska D., Pasternak J. Czynniki ryzyka zaburzeń psychicznych wśród studentek i studentów z terenu Podkarpacia. W: Łukasik A., Węgrzyn-Białogłowicz K., Englert-Bator A. (red). Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa, Wyd. UR, 2017, s.77-89.
 12. Pasternak J., Pasternak K. Retrospektywna ocena postaw rodziców a cechy osobowości i orientacja pozytywna u mężczyzn i kobiet. W: Łukasik A., Węgrzyn-Białogłowicz K., Englert-Bator A. (red). Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa, Wyd. UR, 2017, s. 215-227.
 13. Ochojska D., Pasternak J. Zaburzenia osobowości u studentów a retrospektywna ocena postaw rodziców – Wychowanie w Rodzinie, 2017, tom XVI, s.191-211.
 14. Pasternak J., Perenc L., Radochoński M. Podstawy psychopatologii dla pedagogów. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017.