Edmund Juśko

DR HAB. EDMUND JUŚKO

profesor nadzwyczajny UR

Katedra Historii i Teorii Wychowania

 

Kontakt:

Katedra Historii i Teorii Wychowania

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: edmundjusko@gmail.com

tel. 695 585 877

ORCID 0000-0002-7398-7817

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • dzieje oświaty i wychowania
 • edukacja i wychowanie w autonomicznej Galicji oraz w Polsce w okresie międzywojennym
 • współczesne problemy wychowawcze w szkole
 • prawo oświatowe oraz zarządzanie szkołami i placówkami oświatowymi
 • problematyka funkcjonowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • edukacja regionalna

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE/KSZTAŁCENIE KADR:

 • wykładowca prowadzący seminaria licencjackie, magisterskie i doktoranckie
 • promotor ok. 500 prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich oraz 6 prac doktorskich z pedagogiki
 • recenzent ok 400 prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich oraz 7 doktorskich i 2 prac habilitacyjnych (recenzje wydawnicze)
 • doświadczenia administracyjne – kierownik katedry, dyrektor instytutu

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Wybrane publikacje samodzielne:

 1. Juśko E., Szkolnictwo powszechne w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 407 (ISBBN 83-7306-123-1).
 2. Juśko E., Nauczyciele szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w II Rzeczypospolitej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005, s. 238 (ISBN 834-7306-230-0).
 3. Juśko E., Wpływ szkolnictwa ludowego autonomicznej Galicji na kształt polskiej szkoły powszechnej w latach 1918-1922, Lublin 2006, s. 293 (ISBN 83-7363-383-9).
 4. Juśko E., Nobilitacje i indygenaty jako droga awansu społecznego w Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku, Wydawnictwo diecezji tarnowskiej Biblos, Tarnów 2006, s. 219 (ISBN 978-93-733240-1-5).
 5. Juśko E., Rada Szkolna Krajowa i jej działalność na rzecz szkoły ludowej w Galicji (1868-1921), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin - Tarnów 2013, s. 256 (ISBN 978-63-7306-620-5).
 6. Juśko E., Z dziejów polskiego szkolnictwa na trenie Galicji w dobie Wielkiej Wojny, Wydawnictwo Regis, Tarnów - Łapczyca 2015, s. 164 (ISBN 978-83-63827-43-4).
 7. Juśko E., Szkolnictwo polskie w Galicji w dobie Wielkiej Wojny, Wydawnictwo Regis Tarnów - Łapczyca 2016, s. 318 (ISBN 978-83-63827-94-6).

 

Publikacje współautorskie:

 1. Juśko E., Małozięć M., 5. Pułk Strzelców Konnych. Historia - Tradycja - Pamięć XIX - XX wiek, „Drukarz”, Tarnów 2008,s. 474 (ISSN 1731-9765).
 2. Juśko E., Małozięć M., Historia 5. Pułku Strzelców Konnych 1807-1939, Wydawnictwo ZP Grupa, Warszawa 2009, s. 238 (ISBN 978-83-61529-02-6).
 3. Juśko E., Małozięć M., Z, Radoń, Album 5. Pułku Strzelców Konnych (1918-1939), Wydawnictwo ZP Grupa, Warszawa 2010, s. 110 (ISBN 978-83-65129-64-4).
 4. Juśko E., Małozięć M., 5. Pułk Strzelców Konnych. Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918- 1939, t. 35, Wyd. Edipreese Polska SA, Warszawa 2013, s. 92 (ISBN 978-83-7769-362-9).
 5. Juśko E., Niedojadło A., Życie gospodarczo-społeczne gminy Wojnicz w latach 1945-2014. Wybrane zaganiania, Wydawnictwo Progres, Tarnów 2014, s.116 (ISBN 978-83-63827-30-4).
 6. Juśko E., Niedojadło A., Uroczystości w szkołach Okręgu Szkolnego Krakowskiego jako element kształtowania świadomości narodowej, patriotycznej, moralno- religijnej i obywatelskiej w II Rzeczypospolitej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 329 ISBNN 978-83-8019-987-3.

 

Redakcje publikacji:

 1. Martyrologia narodu polskiego na ziemiach wschodnich w latach 1939-1945, red. E. Juśko, „Drukarz”, Tarnów 2004, s. 132 (ISNN 17-31-9765).
 2. Dyplom Krzyża Obrony Lwowa. 1-22 listopad 1918. Walki o Lwów 1918-1919, red. E. Juśko, „Drukarz”, Tarnów 2005, s. 82 (ISNN 1731-9765).
 3. Lokalne drogi do niepodległości, red. E. Juśko, „Drukarz”, Tarnów, 2006, s.154 (ISNN 1731-9765).
 4. Józef Piłsudski. Historia - Tradycja - Edukacja, red. E. Juśko, Tarnów, 2006, s. 276 (ISNN 1731-9765).
 5. 16. Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej, red. E. Juśko, „Drukarz”, Tarnów, 2007, s. 360 (ISBN 978 - 83- 733246-7-4).
 6. Generałowie Wojska Polskiego. Synowie ziemi tarnowskiej (1918-1945), red. E. Juśko, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2007, s. 108 (ISSN 1731-9765).
 7. Zagłada Polaków na kresach II Rzeczypospolitej. Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1945, red. E. Juśko, „Drukarz”, Tarnów 2008, s. 171 (ISSN 1731-9765).
 8. Jan Tarnowski. Hetman i mąż stanu, red. E. Juśko, „Drukarz”, Tarnów 2009, s. 212 (ISSN 1731-9765).
 9. Studia do dziejów ZNP w Tarnowie i powiecie tarnowskim. W 70. rocznicę powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, red. E. Juśko, „Drukarz”, Tarnów 2009, s. 90 (ISBN 978-83-926945-9- 5).
 10. Powiatowy program wspomagania nauczycieli. Raport. Opracowanie – realizacja – monitorowanie – efekty, red. E. Juśko, Wydawnictwo Regis, Tarnów - Łapczyca 2015, s. 121 (ISBN 978-83-68827-6-1.

 

Współredakcje publikacji:

 1. Edukacja zdrowotna w nowej „podstawie programowej”, red. E. Juśko, B. Wolny, ks. A. Gretkowski, „Drukarz”, Tarnów 2010, s. 306 (ISBN 978-83062249-03-9).
 2.  Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i pamięć, red. E. Juśko, B. Wolny, ks. A. Gretkowski, P. Juśko, „Studio Książki”, Tarnów 2010, s. 303 (ISBN 978-83-930916-3-9).
 3. Wieloaspektowość problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Teoria i praktyka, cz. II, red. ks. A. Gretkowski, I. Kurlak, E. Juśko, B. Wolny, „Studio Książki”, Stalowa Wola -Tarnów 2010, s. 472 (ISBN 978-83-930816-1-5).
 4.  Instytut Pedagogiki 2004-2011. W służbie Kościołowi, Ojczyźnie i Rodzinie, red. E. Juśko, B. Wolny, „Studio Książki”, Stalowa Wola-Tarnów 2011, s. 292 (ISBN 978-83-930916-5-3).
 5. „Bezpieczna młodość”, red. A. Rynio, E. Juśko, „Drukarz”, Tarnów 2011, s. 320 (ISBN 978-83-62249-16-9).
 6. Wychowywać, ale jak ?. II Tydzień wychowania w Tarnowie. Studia i materiały, red. E. Juśko, M. Borys, „Drukarz”, Tarnów 2012, s. 350 (ISBN 978-3-934384-2-6).
 7. Dziecko przewlekle chore i jego rodzina. Metody i formy pomocy, red. ks. A. Gretkowski,
  A. Frąckowiak, B. Wolny, E. Juśko, Z. Kruszewski, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, Płock - Stalowa Wola 2012, s. 330 (ISBN 978-83-62709-27-4).
 8. Społeczeństwa polskie wobec przemian i wyzwań XXI wieku. Rodzina - Edukacja - Samorząd. Studia red. E. Juśko, M. Borys, S. Sorys, Wydawnictwo Eikon Plus, Kraków 2014, s. 251 (978-93-60391-42-6).
 9. Dylematy polskiej rzeczywistości XXI wieku. Społeczeństwo -Tożsamość – Religia, red. E. Juśko, S. Sorys, P. Juśko, Eikon Plus, Kraków 2014, s. 209 (ISBN 978-83-60391-47-1).
 10. Nauczyciel - wychowawca - pedagog. Wyzwania i zadania, red. E. Juśko, J. Burgerowa, B. D. Niziołek, B. Wolny, Wydawnictwo Progres, Tarnów 2014, s. 217 (ISBN 978-83-63-827-28-1).
 11. „Homo religiosus" w postmodernistycznych uwarunkowaniach, red. E. Juśko, ks. R. Sieroń,
  1. S. Sorys, Eikon Plus, Kraków 2014, s. 115 (ISBN 978-83-60391-13-6).
 12. Łowczówek 1914. Bitwa Legionów Polskich na drodze do niepodległości. Historia – Tradycja – Pamięć red. E. Juśko, M. Małozięć, Wyd. Historyczna, Warszawa 2014, s. 207 (ISBN 987-83-933204-28-1).
 13. Profilaktyka społeczna. Wielowymiarowość współczesnej rodziny. Wybrane zagadnienia XX i XXI wieku, red. E. Juśko, J. Burgerova, B. Wolny, Wydawnictwo Progres, Tarnów – Łapczyca 2014, s. 333 (ISBN 978-83-63827-42-7).
 14. Studia nad problematyką doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce i na Słowacji w perspektywie historycznej i współczesnej, red. red. E. Juśko, M. Borys, P. Juśko, B. Wolny, B. D. Niziołek, Wydawnictwo Regis, Tarnów - Łapczyca 2015, s. 217 (ISBN 978-83-63827-48-9).
 15. Studia problemowe. Z historii wychowania na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red, E. Juśko, J. Kamińska-Kwak, R. Pelczar, Wydawnictwo Regis, Tarnów–Stalowa Wola-Łapczyca 2015, s. 220 (ISBN 978- 8363828-57-1).
 16. Wartości chrześcijańskie w XX i XXI wieku. Zagrożenia i szanse, red. E. Juśko, R. Sieroń, S. Sorys, Wydawnictwo Regis, Tarnów - Łapczyca 2015, s. 206 (978- 83- 63827-42-8).
 17. Homo religiosus versus homo politicus. Współpraca czy konflikt, red. E. Juśko, R. Sieroń, S. Sorys Wydawnictwo Regis, Tarnów - Łapczyca 2015, s. 142 (978-83-63827-66-3).
 18. Edukacja zdrowotna. Przedszkole. Szkoła, red. B. Wolny, J. Liba, E. Juśko, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 282 (ISBN 978-83-8061-219-8).

 

Wybrane artykuły naukowe w opracowaniach zbiorowych:

 1. Juśko E., Organizacje związkowe nauczycieli szkół powszechnych w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, [w:] Religie – Edukacja – Kultura, red. M. Surdacki, Lublin 2002, s. 443 – 450 (ISBN 83-7306-057-X).
 2. Juśko E., Powszechne szkolnictwo prywatne i dla mniejszości narodowych w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, [w:] Materiały i studia do dziejów wychowania religijnego, T. 3, Kraków 2003, s. 125 – 136 (ISBN 83-89256-72-X).
 3. Juśko E., Przedmowa, [w:] 16. Pułk piechoty ziemi tarnowskiej. Historia -Tradycja -Pamięć, red. E. Juśko, Tarnów 2007, s. 11-15 (ISBN 978-83-33-733246-7-5).
 4. Juśko E., Piechota Europie i Polsce, [w:] 16. Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej. Historia – Tradycja – Pamięć, red. E. Juśko, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2007, s. 17-75 (ISBN 978-83-33-733246-7-5).
 5. Juśko E., Broń i wyposażenie piechoty polskiej w latach 1918-1939, [w:] 16. Pułk piechoty ziemi tarnowskiej. Historia -Tradycja - Pamięć, red. E. Juśko, Tarnów 2007, s. 291-336 (ISBN 978-83-33-733246-7-5).
 6. Juśko E., Pieśni polskiej piechoty 1918-1939, [w:] 16. Pułk piechoty ziemi tarnowskiej. Historia -Tradycja -Pamięć, red. E. Juśko, Tarnów 2007, s. 337-340 (ISBN 978-83-33-733246-7-5).
 7. Juśko E., Szkolnictwo ludowe w Tarnowie i powiecie tarnowskim pod koniec XIX i na początku XX wieku, [w:] Tarnów w czasach burmistrza Tertila, red. P. Juśko, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2007, s. 145-173 (ISBN 987-83-733253-2-6).
 8.  Juśko E., Kawaleria II Rzeczypospolitej, [w:] 5. Pułk Strzelców Konnych. Historia -Tradycja -Pamięć, red. E. Juśko, M. Małozięć, „Drukarz”, Tarnów 2008, s. 53-83 (ISSN 1731-9765).
 9. Juśko E., Wstęp, [w:] 5. Pułk Strzelców Konnych. Historia -Tradycja -Pamięć, red. E. Juśko, M. Małozięć, „Drukarz”, Tarnów 2008, s. 9-13 (ISSN 1731-9765).
 10. Juśko E., Geneza i tradycja 5. Pułku Strzelców Konnych. Czasy Księstwa warszawskiego (1897-1810, [w:] 5. Pułk Strzelców konnych. Historia – Tradycja – Pamięć, red. E. Juśko, M. Małozięć, „Drukarz”, Tarnów 2008, s. 85-124 (ISSN 1731-9765).
 11. Juśko E., Wykaz oficerów, podoficerów i żołnierzy 5.Pułku strzelców konnych, którzy otrzymali w 1831 roku Krzyż Wojskowy „Virtuti Militari”, [w:] 5. Pułk Strzelców Konnych. Historia -Tradycja - Pamięć, red. E. Juśko, M. Małozięć, „Drukarz”, Tarnów 2008, s. 383-385. (ISSN 1731-9765).
 12. Juśko E., Biogramy z lat 1897-1831, [w:] 5. Pułk Strzelców Konnych. Historia -Tradycja - Pamięć, red. E. Juśko, M. Małozięć, „Drukarz”, Tarnów 2008, s. 401-405 (ISSN 1731-9765).
 13. Juśko E., Edukacja, [w:] Minęła dekada. Samorząd powiatu tarnowskiego 1999-2009, red. P. Juśko, Tarnów 2009, s. 149-169 (ISBN-978-83-733270-0-9).
 14. Juśko E., Nie tylko Armia Krajowa. Polskie dywizjony myśliwskie na Zachodzie w walce z bronią V-1, [w:] Oni ocalili Londyn. Polacy w walce z niemiecką bronią w 65. Rocznicę akcji „Most III”, red. P. Juśko, Wydawnictwo ZP Grupa, Warszawa 2009, s. 71-78 ((ISBN 978-83-61529-25-5).
 15. Juśko E., Działalność tarnowskiego ZNP w okresie międzywojennym, [w:] Studia do dziejów ZNP w Tarnowie i powiecie tarnowskim. W 70 - rocznicę powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, red. E. Juśko, „Drukarz”, Tarnów 2009, s. 17-25. (ISBN 78-83926945-9-5).
 16. Juśko E., O patriotyzmie we współczesnym wychowaniu, [w:] Semper in altum. Zawsze wzwyż, red. J. Zimny, N. Nyczkało, Stalowa Wola 2010, s. 610-625 (ISBN 978-83-926302-7-2).
 17. Juśko E., Wpływ edukacji na rozwój lokalnych społeczności - rola samorządu powiatowego. (na przykładzie samorządu powiatu tarnowskiego), [w:] Rodzina. Wartości. Przemiany, red. M. Ruszel, Fundacja Uniwersytecka, Stalowa Wola-Rzeszów 2010, s. 163-175 (ISBN 978-83-6916-72-9).
 18. Juśko E., Zatrzymać wdzięczność, [w:] Vir honestus Ac bonus. Stanisław Litak 1932-2010, red. P. Gach, M. Surdacki, Lublin 2011, s. 91-93 (ISBN 978-83-7306-512-3).
 19. Juśko E., Oczekiwania rodziców wobec nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Instytut Pedagogiki 2004-2011. W służbie Kościołowi, Ojczyźnie i Rodzinie, red. E. Juśko, B. Wolny, „Studio Książki”, Stalowa Wola-Tarnów 2011, s. 114-122 (ISBN 978-83-930816-5-3).
 20. Juśko E., Praca dydaktyczna szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w latach 1918-1939 - Księga Pamiątkowa, [w:] „VERITATEM CARITATE” ku czci JE Ks. Biskupa prof. dr hab. Jana Śrutwy, Lublin 2010, s. 1056-1078 (ISBN 978-83-7702-182-8).
 21. Juśko E., Wychowanie w pamięci historycznej i dziedzictwie narodowym. Czy edukacja historyczna jest współczesnym Polakom potrzebna?, [w:] Rodzina. Zadania - wyzwania, red. M. Ruszel, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Stalowa Wola 2011, s. 144-154 (ISBN 978-83-86916-13-3).
 22. Juśko E., Od redakcji, [w:] Bezpieczna młodość, red. A. Rynio, E. Juśko, „Drukarz”, Tarnów 2011, s. 5-9. (ISBN 978-83-62249-16-9).
 23. Juśko E., Kilka słów o znaczeniu edukacji historycznej, [w:] Żeby się ludzkie dzieje nie zatarły w pamięci, red. P. Juśko, P. Korzeniowski, M. Borys, M. Małozięć, „Drukarz”, Tarnów 2011, s.11-14 (ISBN 978-83-934384-0-2).
 24. Juśko E., Słowo od Wydawcy (PTH o/Tarnów), Z dziejów 6 Brygady Partyzanckiej Okręgu Wileńskiego, red. W Kutek, M. Budzik, „Drukarz”, Tarnów 2012, s. 10-11 (ISBN 976-83-934384-1-9).
 25. Juśko E., Edukacja w powiecie tarnowskim (1999-2012) jako przykład odpowiedzialnej polityki oświatowej lokalnego samorządu, [w:] Od Galicji do euroregionu karpackiego. Historia - Społeczeństwo - Polityka - Gospodarka, red. A. Olejko, S. Dyrda-Maciałek. B. Petrycka, K. Rejman, Raciborsko 2012, s. 191-205 (978-83-932638-3-7).
 26. Juśko E., Problemy młodzieży z introcepcją właściwych postaw obywatelskich i patriotycznych?. Czy współczesna edukacja historyczna może im w tym pomóc?, [w:] Współczesna młodzież i jej problemy, red. M. Ruszel, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Stalowa Wola 2012, s. 115 - 130 (ISBN 978-83-86916-27-3).
 27. Juśko E., Działalność organizacji uczniowskich w szkołach powszechnych powiatu tarnowskiego w latach 1918-1939, [w:] Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB, red. ks. J. Walkus, M. Krupa, Wydawnictwo KUL 2014, s. 853-849 ) ISBN 978-83-7702-883-4).
 28.  Juśko E., Problematyka doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół powszechnych w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Studia nad problematyką doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce i na Słowacji w perspektywie historycznej i współczesnej, red. red. E. Juśko, M. Borys, P. Juśko, B. Wolny, B. D. Niziołek, Wydawnictwo Regis, Tarnów - Łapczyca 2015, s. 28-42 (ISBN 978-83-7702-920-6).
 29. E. Juśko, Pojęcie aspiracji i ich typologia, [w:] Wyzwania rozwojowe społeczności lokalnych. Uczelnia - Praca - Pracodawca, red. S. Lis, Wydawnictwo Tarnowskiej Szkoły Wyższej, Tarnów 2014, s. 83 - 94 (ISBN 978-83-940098-1-6).
 30.  Juśko E., Realizacja projektu, [w:] Powiatowy program wspomagania nauczycieli. Raport. Opracowanie – realizacja – monitorowanie – efekty, red. E. Juśko, Wydawnictwo Regis, Tarnów - Łapczyca 2015, s. 9-66 (ISBN 978-83-68827-6-1).
 31. Juśko E., Wpływ galicyjskich idei pracy wychowawczej na kształtowanie założeń programowych szkolnictwa powszechnego, [w:] Studia problemowe. Z historii wychowania na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red, E. Juśko, J. Kamińska-Kwak, R. Pelczar, Wydawnictwo Regis, Tarnów - Stalowa Wola-Łapczyca 2015, s. 37-47 (ISBN 978-8363828-57-1).
 32. Juśko E., Zdrowie i higiena w szkołach galicyjskich w czasie I wojny światowej, [w:] Edukacja zdrowotna. Przedszkole. Szkoła, red. B. Wolny, J. Liba, E. Juśko, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 11-19 (ISBN 978-83-8061-219-8).
 33.  Juśko E., Służba wojskowa jako przejaw patriotycznej postawy młodzieży gimnazjów galicyjskich w czasie wielkiej wojny,[w:] Dziedzictwo wielkiej wojny w krajobrazie i pamięci. Powiat tarnowski i gmina Pleśna – wspólne wyzwanie red. P. Juśko R. Stanowski, Wydawnictwo Regis, Tarnów 2016, s. 50-65 (ISBN 978-83-63827-82-3).
 34. Juśko E., Baza materialna oświaty domeną samorządów na przykładzie powiatu tarnowskiego, [w:] Oświata samorządowa w Polsce w XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, red. E. Juśko, I. Wieczorek, Wydawnictwo Regis, Tarnów 2016, s.50-60 ISBN 978-83-63827-69-5).
 35. Juśko E., Nauczyciele galicyjscy w armii austriackiej i Legionach Polskich, [w:] Rola nauczyciela w wychowaniu – wczoraj – dziś – jutro, red. B. D. Niziołek, Wydawnictwo Regis, Tarnów 2016, s. 57-69 (ISBN 978-83-63827-62-5).

 

Współautorstwo artykułów w opracowaniach zbiorowych:

 1. E. Juśko E., L. Kukawski, Geneza i tradycja 5. pułku strzelców konnych, [w:] 5. Pułk strzelców konnych. Historia -Tradycja -Pamięć, red. E. Juśko, M. Małozięć, „Drukarz”, Tarnów 2008, s. 86-155 (ISSN 1731-9765).
 2. E. Juśko, B.D. Niziołek, R. Smoleń, Elementy nauczania Jana Pawła II w działalności jednostek oświatowych powiatu tarnowskiego, [w:] Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i pamięć, red. E. Juśko, B. Wolny, ks. A. Gretkowski, P. Juśko, „Studio Książki”, Tarnów 2010, s. 290-299 (ISBN 978-83-930816-3-9).
 3. Juśko E., Niedojadło A., Problematyka zdrowia w systemie wychowawczym polskiej szkoły powszechnej w Okręgu Szkolnym Krakowskim w latach 1918-1939, [w:] Człowiek w zdrowiu i chorobie, red. E. Barnaś, Wydawnictwo PWSZ w Tarnowie, Tarnów 2016, s. 186-198 (ISBN 978-83-941202-7-6).
 4. Juśko E., Niedojadło A., Problematyka zdrowia w systemie wychowawczym polskiej szkoły powszechnej w Okręgu Szkolnym Krakowskim w latach 1918-1939, [w:] Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja. Materiały konferencyjne, red. A. Jankowicz -Szymańska, Wydawnictwo PWSZ w Tarnowie, Tarnów 2016, s. 71-72 (ISBN 978-83941202-8-3).
 5. Juśko E., Niedojadło A., Ubóstwo intelektualne a współczesne zagrożenia społeczne edukacji oraz wychowania w kontekście rodziny w Polsce i Europie, [w:] Rodzina i edukacja w zmaganiu o przyszłość Europy, red. E. Osewska, Wydawnictwo PWSZ w Tarnowie, Tarnów 2016, s. 21-42 (ISBN 978-83-941202-9-0).
 6. Juśko E., Niedojadło A., Działalność związkowa nauczycieli szkół powszechnych powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa w okresie II Rzeczpospolitej, [w:] Związki i organizacje nauczycielskie w Drugiej Rzeczypospolitej, red. P. Gołdyn, Kalisz 2017, s. 25-39 (ISBN 978-83-65512-16-1).
 7. Juśko E., Niedojadło A., Etyczne aspekty piracy nauczyciela, [w:] Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce szkolnej, red. B. Wolny, wyd. AHE, Łódź 2018, s. 155-173 (ISBN 978-83-7405-663-2)
 8. Juśko E., Niedojadło A., Znaczenie kształtowania tężyzny fizycznej dla wychowania dobrego pracownika i obrońcy Ojczyzny w szkołach powszechnych OSK w II Rzeczypospolitej, wyd. PWSZ, Tarnów 2018 wyd. elektroniczne.
 9. Juśko E., Niedojadło A., Akcje i działalność charytatywna w szkołach powszechnych w Okręgu Szkolnym Krakowskim (w latach 1918-1926) w czasach II Rzeczypospolitej, „Humanities and Cultural Studies” Indeks Copernicus

 

Wybrane artykuły naukowe w czasopismach:

 1. Juśko E., Struktura organizacyjna szkół powszechnych w powiecie tarnowskim w latach 1918 -1939, „Roczniki Nauk Społecznych KUL”, 2004, T. XXXII, z. 2, s. 113 – 143 (ISNN 0137-4176).
 2. Juśko E., Martyrologia narodu polskiego na ziemiach wschodnich w latach 1939 - 1945. Scenariusze imprez i uroczystości. Poradnik nauczyciela, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2004, nr 43, s. 7-13 (ISNN 1731-9765).
 3. Juśko E., Charakterystyka kadry pedagogicznej pracującej w szkołach powszechnych w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, Collectanea Historia”, z. 1, Kraków 2004, s. 87-98 (ISSN 1730-3877).
 4. Juśko E., Struktura organizacyjna szkół powszechnych w powiecie tarnowskim, „Collectanea Historia”, z. 1, Kraków 2004, s. 67-92. (ISSN 1730-3877).
 5. Juśko E., Działalność wychowawczo- opiekuńcza szkół powszechnych w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, „Roczniki Humanistyczne KUL”, 2004. T. LII, s. 145-179 (ISNN 0035-7707).
 6. Juśko E., Wychowanie przedszkolne w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, „Collectanea Historia”, z. 1, Kraków 2005, s. 93-115. (ISSN 1730-3877).
 7. Juśko E., Charakterystyka kadry pedagogicznej pracującej w szkołach powszechnych w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, Teka Komisji Historycznej PAN w Lublinie”, t. II, Lublin 2005, s. 98 – 113 (ISNN 1733-5388).
 8. Juśko E., Działalność władz oświatowych oraz kierowników szkół w zakresie szkolnictwa powszechnego w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, Roczniki Humanistyczne KUL”, T. 53, z. 2, 2005, s. 167 - 186.
 9. Juśko E., Walki o Lwów 19181-1919, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie ”, Tarnów 2005, nr 51, s. 11- 34 (ISNN 1731-9765).
 10. Juśko E., Nauczanie historii regionalnej, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2006, nr 55, s. 7 – 10 (ISNN 1731-9765).
 11. Juśko E., 5. Pułk Strzelców Konnych, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2006, nr 55, s. 21 - 43 (ISNN 1731-9765).
 12. Juśko E., Patriotyzm w działalności wychowawczej szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w latach 1918-1939, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2006, nr 55, s. 120 - 135 (ISNN 1731-9765).
 13. Juśko E., Wiedza o postaciach historycznych w poznawaniu wydarzeń dziejowych, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie,” Tarnów 2006, nr 62, s. 209 - 218. (ISNN 1731-9765).
 14. Juśko E., Postać Marszałka Józefa Piłsudskiego w działalności wychowawczej szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w latach 1918 - 1939, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2006, nr 62, s. 226 - 237 (ISNN 1731-9765).
 15. Juśko E., Wybrana literatura do biografii Marszałka Piłsudskiego, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2006, nr 62, s. 239 – 242 (ISNN 1731-9765).
 16. Juśko E., Przedmowa, Generałowie Wojska Polskiego. Synowie ziemi tarnowskiej (1918-1945), „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2007, nr 63, s. 7 - 12. (ISNN 1731-9765).
 17. Juśko E., Generał dywizji Juliusz Albinowski (1856-1929), „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2007, nr 63, s. 15-16 (ISNN 1731-9765).
 18. Juśko E., Generał dywizji Eugeniusz Dąbrowiecki 1881-1942), „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2007, nr 63, s. 17-19 (ISNN 1731-9765).
 19. Juśko E., Przedmowa. Generałowie Wojska Polskiego. Synowie ziemi tarnowskiej (1918-1945), „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2007, nr 63, s. 2-12 (ISNN 1731-9765).
 20. Juśko E., Patriotyzm w wychowaniu szkolnym wczoraj i dziś. Działania wychowawcze szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w zakresie patriotyzmu w latach 1918-1939, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2008, nr 71, s. 107-119 (ISSN 1731-9765).
 21. Juśko E., Martyrologia Polaków na wschodnich terenach II Rzeczypospolitej w okresie II wojny światowej, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2008, nr 72, s. 10-16 (ISSN 1731-9765).
 22. Juśko E., Uzbrojenie wojska polskiego w pierwszej połowie XVI wieku, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2009, nr 73, s. 39-51 (ISSN 1731-9765).
 23. Juśko E., Sytuacja finansowa szkolnictwa powszechnego w II Rzeczypospolitej oraz Tarnowie i powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, „Krakowskie Studia Małopolskie”, Kraków 2008, nr 12, s. 302-337 (ISNN 1643-6911).
 24. Juśko E., Refleksja o kierowaniu szkołą-dyrektor, lider, menadżer, administrator, „Pedagogika Katolicka”, Stalowa Wola, nr 4 (1/2009), s. 124-130 (ISSN 1889-3685).
 25. Juśko E., Gen. brygady Bolesław Stachoń, „Szkice Tarnowskie”, nr 1/2010, s. 231-243 (ISNN 2081-6847).
 26. Juśko E., Baza materialna szkół powszechnych miasta Tarnowa w latach 1918-1939, „Szkice Tarnowskie”, 2010, nr 2, s.115-126 (ISSN 2081-6847).
 27. Juśko E., Komandor por. Jerzy Koziołkwski (1911-1990), „Tarnowskie Studia Historyczne”, t. I, Tarnów (2009, s. 126-134 (ISNN 2080-6906).
 28. Juśko E., Pedagogika przeciwko skutkom emigracji, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2011, nr 76, s. 11-12 (ISNN 1731-9765).
 29. Juśko E., Wdrażanie powszechności nauczania w II Rzeczypospolitej w pierwszych latach istnienia szkół powszechnych, „Krakowskie Studia Małopolskie”, 2010, nr 14, s. 283-298 (ISSN 1684-6911).
 30. Juśko E., Samorząd lokalny kreatorem wartości głoszonych w wychowaniu przez Jana Pawła II, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 26 (1/2011), s. 109-112 (ISSN 1734-8814).
 31. Juśko E., Organizacja szkolnictwa elementarnego w zaborze austriackim oraz ziemi tarnowskiej na przełomie XIX i XX wieku, „Szkice Tarnowskie”, 2011, nr 3, s. 177-184 (ISSN 2081-6847).
 32.  Juśko E., Wychowanie narodowe i państwowe w szkołach miasta Tanowa i powiatu tarnowskiego w okresie II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie”. Prace z zakresu oświaty i wychowania, Tarnów 2011, nr 1, s. 47-59 (ISSN 1506-2635).
 33. Juśko E., Baza materialna wiejskich szkół powszechnych w II Rzeczypospolitej, „Krakowskie Studia Małopolskie”, 2011, nr 16, s. 77-97 (ISSN 1643-6911).
 34. Juśko E., Education Ideas in Polish Schools on the Years 1918-1939 (Idee wychowawcze w polskiej szkole w latach 1918-1939), „Społeczeństwo i Rodzina”, 2013, nr 33, s. 8-15 (ISNN 1734-6614).
 35. Juśko E., Pierwsze lata wojny polsko-rosyjskiej (1609-1611) w relacji i opinii hetmana Stanisława Żółkiewskiego, „Tarnowskie Studia Historyczne”, t. II, Tarnów (2011) 2013, s. 56-69 (ISNN 2080-6906).
 36. Juśko E., Przedmowa. Wspominamy naszych Mistrzów, „Tarnowskie Studia Historyczne”, t. III, Tarnów 2013, s. 4-5 (ISNN 2080-6906).
 37. Juśko E., Rola towarzystw i czasopism pedagogicznych w konsolidacji środowiska nauczycielskiego w Galicji na przełomie XIX i X wieku, „Społeczeństwo i Rodzina”, 2014, nr 40, s. (ISSN 1734-6614).
 38. E. Juśko, Stanowiska galicyjskich stronnictw chłopsko - ludowych wobec szkoły ludowej, „Karpacki Przegląd Naukowy”, nr 3 (11)2014, s. 44-56 (ISNN 7353-9917).
 39. E. Juśko, Rola seminariów w kształceniu wartości wychowawczych nauczycieli szkół powszechnych w Polsce lat międzywojennych na przykładzie seminarium nauczycielskiego męskiego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Tarnowie, „Tarnowskie Studia Historyczne”, t. IV (2014), s. 52-65 (ISSN 2080 6906).
 40. Juśko E., Problemy szkół galicyjskich w zakresie wychowania w okresie Wielkiej Wojny, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 45 (4/2015), s. 7–20 (ISSN 1734-6614).
 41. Juśko E., Działania galicyjskiej Rady Szkolnej Krajowej w zakresie dydaktyki w czasie Wielkiej Wojny „Karpacki Przegląd Naukowy”, 4(20) 2016, s. 37-47 ISSN 2353-9917.
 42. Juśko E., Niedojadło A., Higiena, odżywianie, ochrona zdrowia, kształtowanie (ćwiczenie) tężyzny fizycznej i kwestie bezpieczeństwa w procesie dydaktyczno-wychowawczym polskiej szkoły powszechnej w Okręgu Szkolnym Krakowskim 1918-1939, „Tarnowski i Przegląd Nauk Społeczno-Humanistycznych”, 1(2017), s. 58-72 ISSN 2544-6045.
 43. Juśko E., Niedojadło A., Praca wychowawczo-opiekuńczo szkół ludowych w autonomicznej Galicji, „Tarnowski i Przegląd Nauk Społeczno-Humanistycznych”, 1 (2018), s. 9-21 ISSN 2544-6045.

Wybrane recenzje wydawnictw naukowych:

 1. Promocja zdrowia w szkole, red. B.D. Niziołek, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, nr 62, „Drukarz”, Tarnów 2008, s. 112 (ISSN1731-9765).
 2. Skrzyszów i okolice. Dzieje Gminy, red. A. Niedojadło, Tarnów 2009, s. 375 (ISBN 978-83-7631-115-9).
 3. Kutek W., Za chleb i wolność. Manifestacje robotnicze w Tarnowie w roku 1923 i 1981, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, nr 75, „Drukarz”, Tarnów 2010, s. 85 (ISSN 1731-9765).
 4. Olejko A., Liberator z Olszyn, „Drukarz”, Tarnów 2010, s.41 ((ISBN 978-83-62249-06-0).
 5. Edukacja zdrowotna w naukach medycznych, cz. 2. Antropologia – Aksjologia -Problemy zdrowotne i społeczne wieku podeszłego, red. B. Wolny, T. B. Kulik, A. Pacian, „Studio Książki”, Tarnów 2010, 256 (ISBN 978-83-930816-2-2).
 6. Biskupi tarnowscy okresu komunistycznego - ks. bp Jan Piotr Stepa i ks. abp Jerzy Karol Ablewicz, red. ks. A. Żurek, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2010, s. 209 (ISBN 978-83-733290-1-0).
 7. Radoń Z., Galopem przez dzieje Kawalerii Polskiej, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, nr 74, „Drukarz”, Tarnów 2010, s. 276 (ISSN 1731-9765).
 8. Olejko A., Mroczkowski K., Szachownice nad okupowaną Europą, Wydawnictwo Libra, Rzeszów 2011, s. 405 (ISBN 978-83-89183-69-9).
 9. Olejko A., Korzeniowski P., Wojna na Podkarpaciu, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2011, s. 198 (978-83-931207-1-0).
 10. Gretkowski A., Jesień życia, abc pomocy geriatrycznej, Płock 2011, s. 284 (ISBN 978-8362709-16-8).
 11. Witkowska-Paleń A., Raport. Diagnoza zjawiska przemocy domowej w gminie Stalowa Wola, UG Stalowa Wola, Stalowa Wola 2011, s. 183 (ISBN 978-83-933744-0-3).
 12. Niedojadło A., Hrabstwo tarnowskie w XVII i XVIII wieku, Mała Poligrafia Redemptorystów, Tarnów 2011, s. 300 ((ISBN 978-83-76-31-300-9).
 13. Olejko A., Lotnicze tradycje Bieszczadów, Ruthenus, Raciborsko 2011, s. 360 (ISBN 978-83-7530-144-1).
 14. Olejko A., Zapomniana wojna słowacko-polska 1939, Raciborsko 2011, s. 155 (ISBN 978-83-932638-0-6).
 15. Wolny B., Jak żyć w szczęśliwości. Zdrowe i bezpieczne życie. Program edukacji zdrowotnej dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, „Drukarz”, Tarnów 2011, s. 150 (ISBN978-83-62249-16-9).
 16. Korzeniowski A., Zasady walki piechoty Wojska Polskiego w latach 1921-1939, Rohan Multimedia, Raciborsko 2011, s.199 (ISBN 978-83-932638-1-3).
 17. Czosnyka Cz., My Eurotarnowianie. Jan Szczepanik w świadomości współczesnych, Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, Tarnów 2011, s. 96 (ISBN 978-83-931247-1-8).
 18. Olejko A., Mosty które rozwiesiła noc. Armia Krajowa i lotnicy Polskich Sił Powietrznych w operacjach typu Wildhorn – Most, Wydawnictwo ZP Grupa, Kraków 2012, s. 196 9 (ISBN978-83- 63324-00-1).
 19. Skowron A., Problemy krajowe i lokalne w publicznej działalności Jakuba Bojki (1879 – 1935), Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, Dąbrowa Tarnowska 2012, s. 299 (ISBN 978-83-935419-0-4).
 20. Sprostać wyzwaniom. Rodzina w obliczu długotrwałej choroby i niepełnosprawności, red. A. Mazur, M. Fatyga, WZNOS KUL, Stalowa Wola 2012, s.279 (ISBN 987-83-61397-65-5).
 21. Genialne Urodziny. Jubileusz 140-lecia urodzin Jana Szczepanika. Tarnów Gra ze Szczepanikiem, red. M. Czosnyka, Tarnów 20129, s. 140 (ISBN 978-83-931247-4- 9).
 22. Olejko A., Lotnicze epizody znad c. k. Tarnowa, PTH/o Tarnów, Tarnów 2013, s. 128 (ISBN 978-83-934384-3-3).
 23. Niziołek B.D., Edukacja zdrowotna w szkołach powszechnych powiatu tarnowskiego w latach 1918 - 1975, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013 (ISBN 978-83-7306-625-0).
 24. Niedojadło A., Wychowanie narodowe i państwowe w szkołach powszechnych Okręgu Szkolnego Krakowskiego w latach 1918-1939, Towarzystwo Naukowe KUL - Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Lublin - Tarnów 2013, s. 342 (ISBN 978-837306-621-2).
 25. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w nauczaniu uczniów najmłodszych, red. B. Wolny, J. Liba, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 265 (ISBN 978-83-7702-919-0).
 26. Od Zaolzia po Jaworzynę. Rewindykacje graniczne jesienią 1938 roku, red. R. Kowalski, wyd. drugie poprawione i poszerzone, Polskie Towarzystwo Historyczne, Nowy Targ 2013, s. 248 (ISBN 978-83-60306-96-3).
 27. Sorys S., Program na rzecz społeczności romskiej a rzeczywistość, religia, kultura. Studium socjologiczne, „Eikon Plus”, Tarnów 2014, s. 231, (ISBN 978-60391-37-2).
 28. Człowiek w refleksji Karola Wojtyły-Jana Pawła II. Wybrane aspekty adekwatnej antropologii, red. A. Różyło, M. Sztaba, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 373 (ISBN 978-83-7702-847-6, ISBN 978-83-61307-81-5).
 29. Pelczar R., Rzymskokatolickie szkoły trywialne w Galicji w latach 1774-1875, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 302 (ISBN 978-83-7702-876-6).
 30. Stolarczyk M., „Pogoń” (1884-1914) i Przewodnik Gimnastyczny „Sokół” o działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Tarnowie, Wydawnictwo Tarnowskiej Szkoły Wyższej, Tarnów 2014, s. 96 (ISBN 978-83-940098-0-9).
 31. Młode pokolenie w świecie wielowymiarowego ryzyka, red. R. Sieroń, M. Banczyk, P. Witek, R. Podleśny, WZPiNoS KUL, Stalowa Wola 2015, s. 273 (ISBN 978-83-61307-23-5).
 32. Nauczyciel. Wychowawca. Pedagog w dobie nowoczesności, red. E, Kopć, R. Matusiak, K. Sigda,, „BONUS LIBER”, Rzeszów 2015, s. 143 (ISBN 978-83-64519-93-2).
 33. Stare i nowe problemy społeczne. Ujęcie interdyscyplinarne, red. R. Matusiak, K. Sigda, K. Kozioł, Lublin 2016, s. 270 (ISBN 978-83-63827-85-4).
 34. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Problemy wychowawcze. Uzależnienia, red. R. Matusiak, K. Sigda, K. Kozioł, Lublin 2016, s. 214 (ISBN 978-83-63827-58-8).
 35. Człowiek w świcie wartości i zagrożeń. Wybrane zagadnienia XX i XXI wieku, red. R. Matusiak, K. Sigda, K. Kozioł, Lublin 2016, s. 232 (ISBN 978-83-63827-82-3).
 36. Rola rodziny Goetzów – Okocimskich w budowie gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski Południowej w XIX i XX wieku. Zarys monograficzny, red. J. S. Gawlik (A. Skoczek, M. Mietła), Brzesko 2016, s. 264 (ISBN 978-83-940390-1-1).
 37. Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, red. A. Rynio, M. Parzyszek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, s. 377 (ISBN 978-83-7306-789-9, ISBN 978-83-8061-469-7).
 38. Wolny B., Zdrowie jako wartość w edukacji wczesnoszkolne. Uczeń w świecie wartości. Poradnik aksjologiczny dla nauczycieli, wyd. Regis, Łapczyca - Tarnów 2018, s. 141.
 39. Wschód-Zachód. Interakcje na przestrzeni dziejów, red. K. Propola Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 2017, s. 147 (ISBN: 978-83-948658-0-1).