Andrzej Drożdż

 

 

MGR ANDRZEJ DROŻDŻ

 

Kontakt:

e-mail: andrzej5011@onet.eu

tel.: 606 78 68 55

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

metodologia badań oświatowych, ewaluacja w kontekście społecznych badań stosowanych, TQM w edukacji w kontekście prakseologii.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

praktyczne doświadczenia badawcze (projektowanie i prowadzenie badań ewaluacyjnych w województwie podkarpackim)

 

 1. Komputer dla ucznia; grant MEN w ramach KPRM, 2008.
 2. Ośrodki przedszkolne – szansa na dobry start; Fundacja J.A. Komeńskiego, 2008.
 3. Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne – nowa jakość edukacji, projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS, 2008-2012.
 4. Ja też jestem przedszkolakiem – nowe formy edukacji przedszkolnej w gminie Pruchnik, projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS, 2008-2012.
 5. Podkarpackie szkolenie informatyczno-metodyczne - projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS, 2009-2013.
 6. Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim, projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS, 2013-2015.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 

 1. Drożdż A., Refleksje o procesach generowanych przez reformę oświaty w Polsce prowadzących do podmiotowości w kontekście europejskich trendów edukacyjnych. (w:) Podmiotowość w edukacji, (red.) M. Wrońska, A. Zduniak, wyd. Warszawa-Poznań 2004.
 2. Drożdż A., Algorytmiczny model budowania standardów oceny jakości pracy placówki oświatowej (w:) Procesy globalizacji w kształceniu nauczycieli, (red.) R. Pęczkowski, St. Dylak, P. Demicolo, Poznań-Rzeszów 2006.

 

PORADNIKI I POMOCE DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI

 

 1. Wymagania z matematyki na ocenę mierną ; KO Rzeszów, 1996
  (cykl poradników dla nauczycieli matematyki dla wszystkich typów szkół ponadpodstawowych).
 2. Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; KO Rzeszów, 2000
  (grant dla kadry zarządzającej szkołami w województwie podkarpackim).
 3. Ewaluacja programu kształcenia; MEN Warszawa, 2009
  (lekcje e-learningowe dla słuchaczy Podyplomowych studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczycieli przedmiotów zawodowych finansowany w ramach POKL przez MEN).