Edukacja - Technika - Informatyka

 

Zakład Edukacji Nauczycieli

Instytutu Pedagogiki

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

 

ZAPRASZA

do udziału w organizowanej we wrześniu każdego roku

Międzynarodowej Konferencji Naukowej

 

EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA

 

Partnerzy konferencji

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Dwujęzyczne Liceum Uniwersytetu Rzeszowskiego

Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego w CIiTWT-P UR

Studenckie koło naukowe: Edukacja bez granic

 

Patronat

JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prorektor Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

Kontakt:

- poczta elektroniczna: keti@ur.edu.pl

- strona internetowa: http://www.konferencjaeti.ur.edu.pl/index.html