E-seminarium studentów Instytutu Pedagogiki działających w kole naukowym „Edukacja bez granic”

W dniu 20.05.2021r. studenci z koła naukowego „Edukacja bez granic” przy współpracy pracowników Zakładu Edukacji Nauczycieli zorganizowali e-seminarium naukowe pt. „Edukacja w różnych krajach świata - analiza komparatystyczna”.

Opiekę naukową nad seminarium pełnił dr hab. prof. UR Wojciecha Walat, który zainaugurował spotkanie wystąpieniem dotyczącym współczesnych problemów związanych z różnymi systemami edukacyjnymi świata. Seminarium zorganizował i prowadził dr inż. Tomasz Warchoł.

Podczas spotkania studenci koła naukowego „Edukacja bez granic” dyskutowali w zakresie zaprezentowanych problemów dotyczących funkcjonowania systemów edukacyjnych w Danii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Norwegii i Szwecji.

Na podstawie zaprezentowanych prac opracowane zostały dyrektywy dla polskiego systemu kształcenia, które mogą przyczynić się do poprawienia jego jakości, skuteczności kształcenia, jak również zwiększenie spójności społecznej i aktywności obywatelskiej.