Studenckie Penitencjarne Koło Naukowe

Sekcja Penitencjarna NKP Uniwersytetu Rzeszowskiego, która aktywnie działała od 2004 roku przy Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej, w marcu 2021 roku została przemianowana na Studenckie Penitencjarne Koło Naukowe. Założycielem i opiekunem naukowym jest dr Monika Badowska-Hodyr.

 

 

Do Studenckiego Penitencjarnego Koła Naukowego należą studenci Pedagogiki resocjalizacyjnej, studiów zarówno I jak i II stopnia, zainteresowanych problemami współczesnej penitencjarystyki oraz pragnących poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Główne formy aktywności to: wizyty studyjne i warsztaty penitencjarne w zakładach karnych Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej w Rzeszowie, Lublinie, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie, penitencjarne obozy naukowe, spotkania i dyskusje z praktykami penitencjarnymi, aktywne uczestnictwo w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz organizacja inicjatyw i projektów wspierających proces inkluzji społecznej. Celem podejmowanych działań jest poszerzenie wiedzy teoretycznej o praktyczną, niezbędną w obszarze projektowania oraz prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności, także zwalnianych z jednostek penitencjarnych, poznanie nowatorskich metod i sposobów skutecznej resocjalizacji w warunkach izolacji więziennej. Ponadto prowadzenie badań naukowych w zakresie problematyki penitencjarnej i ich praktyczne zastosowanie.

Studenckie Penitencjarne Koło Naukowe koncentruje się na działaniach wspierających resocjalizację, bazując na poznanej teorii a także wykorzystując wiedzę penitencjarną w praktyce. Dotychczasowe, z perspektywy praktyki penitencjarnej, dokonania na przestrzeni 19 lat działalności to:

 • zorganizowanie 18 edycji Penitencjarnych Obozów Naukowych;
 • zorganizowanie 5 edycji Seminarium Penitencjarnego nt. „Za murami więzienia… Pedagogiczne, psychologiczne i prawne aspekty współczesnej penitencjarystyki i jej wymiar praktyczny”;
 • zorganizowanie wspólnie z osadzonymi 12 edycji przedstawień teatralnych dla dzieci osadzonych w ramach warsztatów resocjalizacji twórczej oraz dla uczniów szkół podstawowych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach wspierania procesu reintegracji społecznej osadzonych,
 • kilkadziesiąt wizyt studyjnych w jednostkach penitencjarnych na terenie pięciu Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej: rzeszowskim, wrocławskim, lubelskim, krakowskim i warszawskim.

 

Rok akademicki 2022/2023

STUDENCKIE PENITENCJARNE KOŁO NAUKOWE

Opiekun naukowy

dr Monika Badowska-Hodyr

Instytut Pedagogiki

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

tel. kom.: 796-777-318

e-mail: mbadowska@ur.edu.pl

 

Zarząd Studenckiego Penitencjarnego Koła Naukowego

Prezes – Piotr Opuchlik

tel. kom.: 605-225-323

Z-ca Prezesa – Kinga Piwowar

Sekretarze – Aleksandra Falisz, Klaudia Mazonik, Magdalena Peryga

 

Do Studenckiego Penitencjarnego Koła Naukowego należą:

 1. Piotr OPUCHLIK
 2. Zuzanna ŁATKA
 3. Wiktoria ŁAŚ
 4. Sara PIETRZYK
 5. Kinga PIWOWAR
 6. Klaudia MAZONIK
 7. Paulina TRACZ
 8. Klaudia GAWRON
 9. Aleksandra FALISZ
 10. Dominika BĄK
 11. Iryna GNUS
 12. Magdalena PERYGA
 13. Emilia KUCAB
 14. Joanna MORDASIEWICZ
 15. Karolina MALAK
 16. Agnieszka KOCOŁ
 17. Wioletta BURY