Seminarium prof. dr K. Barłóg

Zapraszam  do  udziału  w  seminarium doktorskim w  roku  akademicki  2019/2020

Seminarium prowadzi kierownik  Zakładu  Pedagogiki Specjalnej dr  hab. Prof. UR Krystyna  Barłóg  wraz  z  zespołem pracowników.

 

 

Celem  seminarium jest stworzenie warunków do przygotowania rozprawy doktorskiej, przygotowanie  do samodzielnej pracy badawczej  i twórczej,  przygotowanie rozprawy doktorskiej  w obszarze wyodrębnionych problemów badawczych w przyjętej dyscyplinie  naukowej,   przygotowanie  warsztatu  naukowego.

 

Miejsce  seminarium: ul. Ks. Jałowego  24,

Przedmiot  badań 

  • Wielokontekstowość, integracyjność  i rozwój dyscypliny. Możliwości zmiany  sytuacji  osób  z niepełnosprawnością  oraz  ich  rodzin:  między  inkluzją,  a procesami  społecznego wykluczenia.

 

Proponowana tematyka spotkań:

 

  • Wyzwania współczesnej pedagogiki, pedagogiki specjalnej. Ciągłość i zmiany. Prowadzą: Prof. nadzw. dr hab. K. Barłóg, pracownicy Zakładu Pedagogiki Specjalnej.
  • Metodologia i planowanie badań naukowych.
  • Problemy etyczne w badaniach naukowych. Jak planować badania naukowe w zgodzie z zasadami etyki. Prowadzą pracownicy Zakładu Pedagogiki Specjalnej oraz zaproszeni goście.
  • Metody stosowane w badaniach naukowy, pedagogicznych. Nowe techniki badań. Prowadzą: Prof. nadzw. dr hab. K. Barłóg, pracownicy Zakładu Pedagogiki Specjalnej, zaproszeni goście.
  • Jak pisać prace naukowe. Prowadzą: grupa promotorów pomocniczych.
  • Zajęcia rozwijające umiejętności przygotowujące do pracy naukowej o charakterze badawczym. Prowadzą: Prof. nadzw. dr hab. K. Barłóg, zaproszeni goście.
  • Komunikowanie wyników badań naukowych. Poznanie  zasad przygotowania wyników badań Prowadzą: pracownicy Zakładu Pedagogiki Specjalnej, zaproszeni goście.
  • Przygotowanie do samodzielnego pisania pracy naukowej. Prowadzą: grupa promotorów pomocniczych.
  • Praca nad rozprawą doktorską. Prowadzą: Prof. nadzw. dr hab. K. Barłóg, grupa promotorów pomocniczych, zaproszeni goście.