Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe „Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej” jest złożenie wymaganych dokumentów:

1.      Podania o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez Uniwersytet Rzeszowski.

2.      Kserokopii dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (potwierdzonej przez UR za zgodność
z oryginałem).

3.      Kserokopii dowodu osobistego (w przypadku cudzoziemców innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) potwierdzonej przez UR.

Wymagana jest również rekrutacja elektroniczna na studia poprzez system rekrutacji znajdujący się na stronie https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe

Dokumenty prosimy składać: ul. prof. Stanisława Pigonia 8, 35-959 Rzeszów, Budynek Biblioteki UR, pok. 52 w godzinach 8:00-15:30

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Podanie o przyjęcie na studia