Informacje o studiach

Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej

Studia podyplomowe „Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej” są adresowane do pracowników administracji publicznej zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz urzędach administracji rządowej. Zapraszamy pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, a także pracowników urzędów administracji rządowej.

Studia trwają dwa semestry. Obejmują 180 godzin praktycznych zajęć: warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów. Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej wizerunku oraz różnych aspektów zarządzania. Wykładowcami studiów są doświadczeni praktycy z instytucji publicznychtrenerzy i niezależni konsultanci, pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Początek w ramach II edycji studiów planowany jest na październik 2020 r. Zajęcia odbywają się w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych, jeden raz w miesiącu. Rekrutacja trwa od 15 czerwca do 30 września 2020 r. Wymagane dokumenty i formularze są dostępne w zakładce Rekrutacja.

 

Kontakt:

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Paweł Kuca, prof. UR, e-mail: pawel.kuca@ur.edu.pl, tel. 17 872 11 80

Obsługa administracyjna: Dział Kształcenia Podyplomowego e-mail: studiapodyplomowe@ur.edu.pl, tel. 17 872 11 48, 17 872 10 96