Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe „Menedżer w samorządzie terytorialnym” jest złożenie wymaganych dokumentów:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez Uniwersytet Rzeszowski.
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (potwierdzoną przez UR za zgodność z oryginałem).
  3. Kserokopię dowodu osobistego (w przypadku cudzoziemców innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) potwierdzoną przez UR.

Podanie o przyjęcie na studia

Dokumenty prosimy składać: ul. prof. Stanisława Pigonia 8, 35-959 Rzeszów, Budynek Biblioteki UR, pok. 52 w godzinach 8:00-15:30  

Wymagana jest również rekrutacja elektroniczna na studia poprzez system rekrutacji znajdujący się na stronie https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/