Plan studiów

Plan studiów podyplomowych obejmuje następujące przedmioty:

Przedmiot
Liczba godzin
Prowadzący
Programprzedmiotu

1. Zarządzanie kapitałem ludzkim w JST

24

mgr Anna Wolska-Baran

sylabus

2. Etyczne zarządzanie instytucją publiczną

8

dr hab. Roman Batko

sylabus

3. Organizacja obsługi klienta w JST

8

dr Zbigniew Chmielewski

sylabus

4. Zarządzanie projektami w JST

16

mgr Marek Duda

sylabus

5. Zarządzanie inwestycjami i PPP w JST

10

mgr Wiesław Baranowski

sylabus

6. Współpraca z otoczeniem i tworzenie sieci partnerstw w JST

10

dr hab. prof. UR Agnieszka Pawłowska

sylabus

7. Budżet partycypacyjny w JST

8

dr hab. Bogusław Kotarba, prof. UR
mgr Piotr Choroś

sylabus

8. Dyscyplina finansów publicznych

10

mgr Maria Niemiec

sylabus

9. Polityka antykorupcyjna w JST

8

mgr Artur Kosturek

sylabus

10. Public Relations i marketing terytorialny w JST

12

dr hab. prof. UR Wojciech Furman

sylabus

11. Zarządzanie informacją i relacje z mediami w samorządzie terytorialnym

10

dr hab. Paweł Kuca, prof. UR

sylabus

12. Stylizacja, wizaż, elementy etykiety

12

mgr Marta Mizera

sylabus

13. Wystąpienia publiczne

8

mgr Maria Różycka

sylabus

14. Skuteczne mediacje i negocjacje

12

mgr Robert Wawro

sylabus

15. Seminarium dyplomowe

12

dr hab. prof. UR Agnieszka Pawłowska

dr hab. prof. UR Wojciech Furman

sylabus

Szczegółowy plan studiów z podziałem na semestry i formą zajęć możesz pobrać TUTAJ