Informacje o studiach

Menedżer w samorządzie terytorialnym

Studia podyplomowe „Menedżer w samorządzie terytorialnym” są adresowane do wszystkich osób pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego. Zapraszamy pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, a także pracowników z jednostek podległych samorządom gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Studia trwają dwa semestry. Obejmują 180 godzin praktycznych zajęć: warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów. Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej różnych aspektów zarządzania. Dotyczy to m.in. takich obszarów jak zarządzanie zasobami ludzkimi, realizacja projektów, organizowanie obsługi klienta w samorządzie terytorialnym, zarządzanie finansami publicznymi, budowa wizerunku jednostki samorządu terytorialnego i prowadzenie relacji z mediami, stylizacja i elementy etykiety.

Wykładowcami studiów są doświadczeni praktycy z instytucji publicznychtrenerzy i niezależni konsultanci, a także pracownicy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wśród wykładowców są eksperci z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, menedżerowie pracujący w samorządzie terytorialnym, prawnicy, specjaliści z zakresu finansów publicznych, eksperci z zakresu komunikowania, stylizacji i wizażu.

Początek zajęć w ramach II edycji studiów planowany jest na październik 2020 r. Zajęcia odbywają się w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych. Rekrutacja trwa od 15 czerwca do 30 września 2020 r. Wymagane dokumenty i formularze są dostępne w zakładce Rekrutacja.

Kontakt:

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Paweł Kuca, prof. UR,  e-mail: pawel.kuca@ur.edu.pl, tel. 17 872 11 80

Obsługa administracyjna: Dział Kształcenia Podyplomowego e-mail: studiapodyplomowe@ur.edu.pl, tel. 17 872 11 48, 17 872 10 96