Plan studiów

Plan studiów podyplomowych obejmuje następujące przedmioty:

Przedmiot
Liczba godzin
Prowadzący
Program przedmiotu

1. Historia i mistrzowie fotografii                        

8 Łukasz Kuśnierz sylabus

2. Prasowe i fotograficzne gatunki dziennikarskie  

8 prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński  sylabus
3. Podstawy prawa dla fotografów  10 prof. nadzw. dr hab. Radosław Grabowski sylabus

4. Podstawy fotografii

10 Łukasz Kuśnierz sylabus

5. Fotografia dziennikarska

17 Waldemar Sosnowski sylabus

6. Fotografia portretowa

17 Tadeusz Poźniak sylabus

7. Fotografia reklamowa

17 Tadeusz Poźniak sylabus

8. Fotografia architektury 

17 Waldemar Sosnowski sylabus

9. Fotografia w usługach on-line

17 Łukasz Kuśnierz sylabus

10. Fotografia krajobrazu

17 Jacek Szarek sylabus

11. Fotoedycja

10 Waldemar Sosnowski sylabus

12. Kompozycja tekstu i fotografii

10 dr Zbigniew Chmielewski sylabus

13. Przygotowanie portfolio

6 Łukasz Kuśnierz sylabus

14. Dobór sprzętu fotograficznego

6 Tadeusz Poźniak sylabus

15. Seminarium dyplomowe

10 Waldemar Sosnowski sylabus

mą zajęć możesz pobrać TUTAJ.