Informacje o studiach

Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa

Studia podyplomowe „Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa” są adresowane zarówno do pasjonatów fotografii, jak również do przedstawicieli wszystkich organizacji, firm, instytucji publicznych i osób prywatnych, które wykorzystują w swojej działalności zawodowej profesjonalne fotografie.

Studia mają charakter praktyczny. W programie studiów, na 180 godzin zajęć dydaktycznych, 130 godzin to warsztaty i ćwiczenia przygotowujące do wykonywania różnych rodzajów fotografii (m.in. fotografii dziennikarskiej, portretowej, reklamowej, krajobrazowej), a także zajęcia z fotoedycji oraz kompozycji tekstów i fotografii.

Praktyczny wymiar studiów przejawia się także w doborze kadry dydaktycznej. Stanowią ją w dużej mierze doświadczeni praktycy, zawodowo zajmujący się fotografią. Wśród wykładowców są także nauczyciele akademiccy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także Uniwersytetu Warszawskiego.

 Początek zajęć w ramach III edycji studiów planowany jest na październik 2020 r. Zajęcia odbywają się w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych. Rekrutacja trwa od 15 czerwca do 30 września 2020 r. Wymagane dokumenty i formularze są dostępne w zakładce Rekrutacja.

Kontakt:

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Paweł Kuca, prof. UR, e-mail: pawel.kuca@ur.edu.pl, tel. 17 872 11 80

Obsługa administracyjna: Dział Kształcenia Podyplomowego e-mail: studiapodyplomowe@ur.edu.pl, tel. 17 872 11 48, 17 872 10 96