Zakład Systemów Politycznych i Medialnych

Prowadzone przez pracowników zakładu badania naukowe i działalność dydaktyczna są związane z funkcjonowaniem władzy w Polsce i państwach współczesnych, z uwzględnieniem dynamiki procesów i wielości czynników determinujących procesy decydowania w polityce. Nasza aktywność jest skierowana na weryfikację założeń, w oparciu o które działa współczesny system polityczny, poprzez ich konfrontowanie z realiami funkcjonowania państwa i jego instytucji.

dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR - Kierownik Zakładu Systemów Politycznych i Medialnych
dr hab. Paweł Kuca, prof. UR
dr Katarzyna M. Cwynar
dr Dominik Szczepański
mgr Damian Wicherek