dr Zofia Sawicka

dr Zofia Sawicka
Telefon kontaktowy: 17 872 14 92
E-mail: zsawicka@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju):  318

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego- filologii orientalnej-specjalność: arabistyka oraz politologii ze specjalizacją dziennikarską, stypendystka rządu polskiego w Syrii (Damaszek), stażystka w ambasadzie RP w Damaszku, doktor nauk społecznych z zakresu nauk o mediach (2016 rok, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie). W latach 2009-2020 zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie najpierw na stanowisku asystenta, a później adiunkta oraz jako pracownik Instytutu Badań nad Cywilizacjami, gdzie zajmowała się analizowaniem zjawisk w skali makro i mikro na Bliskim Wschodzie, monitorowaniem obszarów zagrożeń i określaniem możliwych konfliktów w tym rejonie świata oraz komunikacją międzykulturową. Od 2021 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych i Praw Człowieka. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół szeroko rozumianej problematyki krajów arabskich, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji ustrojowej tych państw po Arabskiej Wiośnie, bezpieczeństwem tego regionu świata oraz zagadnieniami związanymi z islamem. Ponadto interesuje się również rolą mediów w przemianach polityczno-społecznych w Polsce i na świecie. Od 2007 roku członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego.  W latach 2013-2016 wykonawca w projekcie: Islamizm i pluralizm: ugrupowania islamistyczne w Egipcie i Tunezji po Arabskiej Wiośnie (konkurs Sonata, 2011/03/D/HS5/01570).

Wykaz publikacji naukowych