dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR

dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR
Telefon kontaktowy: 17 872 11 70
E-mail: gbonusiak@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 320

Wykształcenie:

2017 – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce, Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

2011 – ukończenie studiów podyplomowych w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami na cele rozwojowe uczelni wyższej, Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie

2004 – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski (rozprawa pt. Konflikty społeczne na Podkarpaciu oraz ich skutki polityczne w dobie transformacji systemowej w Polsce napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Jerzego Chłopeckiego)

2001 – ukończenie studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

1998 - magister socjologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

1996 – magister inżynier zarządzania i marketingu, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Przebieg pracy zawodowej:

Od 2017 profesor uczelni, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

2016-2017 adiunkt, Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

2016 - 2017: adiunkt, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

2009 - 2016: adiunkt, Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach

2004- 2016: adiunkt, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

            - 2014-2016 Katedra Historii Prawa i Studiów Europejskich

            - 2008 – 2014 kierownik Zakładu Studiów Europejskich

            - 2004 – 2008 Zakład Ustrojów Państw Europejskich

2004 – 2006: adiunkt, Wydział Politologiczno-Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Biznesu
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

2001 – 2004: asystent, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

1999 – 2001: asystent, Zakład Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie

Zainteresowania naukowe:

 • Obszary i grupy etniczne o statusie specjalnym (autonomie terytorialne i kulturowe
  w Europie)
 • Status arktycznych ludów rdzennych (Saamów, Inuitów, małych ludów rdzennych
  w Federacji Rosyjskiej)
 • Polityka państw arktycznych

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału w Rzeszowie

Redakcja czasopism:

 • Zastępca redaktora naczelnego czasopisma Polityka i Społeczeństwo wydawanego przez Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Członek rady naukowej czasopisma Modern Historical and Political Issues wydawanego przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu im. J. Fedkowycza
  w Czrniowcach (Ukraina)

 

Wykaz publikacji naukowych