dr hab. Bartosz Wróblewski, prof. UR

dr hab. Bartosz Wróblewski, prof. UR
Telefon kontaktowy: 17 872 11 59
E-mail: bwroblewski@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 316

Studiował w Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filozoficzno-Historycznym w latach 1992-1997, w 1997 r uzyskał tytuł magistra historii. Następnie w latach 1997-2001 odbył studia doktoranckie, również w Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. 18 października 2001 r uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

Na podstawie monografii pt. ,,Sojusz Wielkiej Brytanii z Haszymidzkim Królestwem Jordanii (1946-1958). Dylematy mocarstwa w relacjach z zależnym partnerem'' 18 listopada 2014 r Wydział Studiów Międzynarodowych i  Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego nadał mu stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o polityce w dziedzinie nauk społecznych.

Od 1 października 2002 r jest zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Uniwersytecie Rzeszowskim. Pracę rozpoczął jako adiunkt w Katedrze Politologii przekształconej ostatecznie w Instytut Nauk o Polityce. Od 1 lutego 2015 r jest zatrudniony w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego  na stanowisku profesora uczelni.

W pracy dydaktycznej prowadził wykłady, ćwiczenia i konwersatoria zarówno na kierunku Politologia jak i Bezpieczeństwo Wewnętrzne z takich przedmiotów jak Najnowsza Historia Polityczna, Współczesne Stosunki Międzynarodowe, Terroryzm Międzynarodowy, Bezpieczeństwo Wewnętrzne Unii Europejskiej.

W pracy naukowej koncentruje się nad zagadnieniem relacji państw arabskich (ze szczególnym uwzględnieniem Jordanii) z mocarstwami anglosaskimi oraz kwestią stabilności ustrojów politycznych współczesnych państw Bliskiego Wschodu. Jest autorem 6 monografii, 50 artykułów naukowych, 7 recenzji, uczestniczył w 35 konferencjach naukowych.

Pełni następujące funkcje: członek Rady Instytutu Nauk o Polityce; od 2013 r członek redakcji czasopisma „Polityka i Społeczeństwo”; członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego; Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych i Praw Człowieka.

Wykaz publikacji naukowych