Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami. Równoległym polem badawczym są problemy samorządu terytorialnego w Polsce, przede wszystkim w zakresie prowadzonej polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. Efekty realizacji wymienionych polityk, ale również jej instrumenty, takie jak zarządzanie wielopasmowe i wielopodmiotowe, stanowią przedmiot zainteresowania członków Zakładu. Tak zakreślony zakres przedmiotowy badań dopełniają analizy porównawcze systemów samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych oraz instytucji demokracji bezpośredniej.

prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska - Kierownik Zakładu Administracji Publicznej i Polityki Społecznej
dr hab. Bogusław Kotarba, prof. UR
dr Anna Kołomycew
mgr Dominik Boratyn