Władze

Zarząd:

Prezes: dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR
Wiceprezes: dr Dominik Szczepański
Sekretarz: dr Anna Kołomycew
Skarbnik: mgr Dominika Zięba
 Członek Zarządu: dr Katarzyna M. Cwynar

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR
Dr Grzegorz Bonusiak
Mgr Dominik Boratyn

Delegaci na Zjazd PTNP:

Dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. UR
Dr hab. Bartosz Wróblewski, prof. UR
Dr Maciej Milczanowski
Dr Zofia Sawicka