Członkostwo

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Rzeszowie – skupia pracowników naukowych zajmujących się naukami o polityce oraz studentów rzeszowskich uczelni wyższych.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Oddziału prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej dostępnej na stronie www.ptnp.org.pl lub (załącznik deklaracja do pobrania) oraz uregulowanie składki członkowskiej u skarbnika oddziału lub na konto:

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
Ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa
60 1020 1156 0000 7102 0064 8402 (Bank PKO BP Oddział XV Warszawa)

z adnotacją:

imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, składka członkowska PTNP/O. Rzeszów za rok

Wysokość składki członkowskiej wynosi:

·         75 zł dla profesorów i doktorów habilitowanych

·         40 zł dla doktorów i magistrów

·         25 zł dla członków Kół Młodych Politologów

Składkę członkowską należy opłacić do końca marca br.