Zadania badawcze realizowane w Instytucie Nauk o Polityce

Tematy Priorytetowe

Kierownik zadania  Temat priorytetowy

prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

Kontrola społeczna w jednostkach samorządu terytorialnego jako forma zaangażowania obywatelskiego

dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR

Systemy polityczne w dobie transformacji ustrojowej. Teoria i praktyka

dr hab. Andrzej Zapałowski, prof. UR

Polityka bezpieczeństwa. Wymiar lokalny, regionalny i międzynarodowy

dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

Prawa człowieka i ich ochrona