Rada Naukowa

Rada Naukowa

Prof. Andrzej Antoszewski, Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski
Prof. Joaquín Martín Cubas, Wydział Prawa, Uniwersytet w Walencji
Doc. PhDr. Alexander Duleba, Centrum Badań Słowackiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej, Bratysława.
Prof. Jochen Franzke, Wydział Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet w Poczdamie
Prof. William Gilles, Katedra Ameryk, Uniwersytet Sorbona, Paryż
Prof. Robert Łoś, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki
Prof. Ewa Maj, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. Ricardo Ruiz de la Serna, Universidad San Pablo CEU, Madryt 
prof. Marcus Behmer, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Ottona i Fryderyka w Bambergu