Lista recenzentów

Lista recenzentów

 

Tomasz Aleksandrowicz, Collegium Civitas

Bernard Janusz Albin (Uniwersytet Wrocławski)

Bolesław Balcerowicz (Uniwersytet Warszawski)

Bożena M. Balcerzad-Paradowska (PAN)

Walenty Baluk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Roman Batko (Uniwersytet Jagielloński)

Matouk Belattaf (Université Abderrahmane Mira de Béjaïa, Algieria)

Bożena M. Balcerzad-Paradowska, PAN

Stanislav Bencic Paneuropean University w Bratysławie

Bentley Michelle (University of London)

Karol Bieniek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Izabela Bukalska  (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Izabella Bukraba-Rylska (Polska Akademia Nauk)

Paweł Borkowski, (Uniwersytet Warszawski)

Robert Borkowski, (Krakowska Akademia)

Joanna Mysona Byrska, (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Piotr Celiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Henryk Chałupczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Andrzej Chodubski (Uniwersytet Gdański)

Ryszard Chruściak (Uniwersytet Warszawski)

Arkadiusz Czwołek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Jill Crystal (Auburn University)

Anna Dąbrowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Joe Doherty (University of St Andrews, UK)

Magdalena Dudek (AGH)

Stefan Dudra (Uniwersytet Zielonogórski)

Hanna Dumała (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Bożena Dziemidok-Olszewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Kazimierz Dziubka (Uniwersytet Wrocławski)

Maciej Drzonek (Uniwersytet Szczeciński)

Joanna Dzwończyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Krzysztof Eckhardt (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie)

Grażyna Firlit-Fesnak (Uniwersytet Warszawski)

Paweł Frankowski (Uniwersytet Jagielloński)

Janina Fras (Uniwersytet Wrocławski)

Aldona Frączkiewicz-Wronka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Marcin Gajek, Collegium Civitas

Michał Gajlewicz (Uniwersytet Warszawski)

Sławomir Gawroński (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania)

Marcin Gawrycki (Uniwersytet Warszawski)

Tomasz Gąsowski (Uniwersytet Jagielloński)

Aleksander Głogowski (Uniwersytet Jagielloński)

Maria Danuta Głowacka (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

Ewa Gorczyca (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

Olgierd Grott (Uniwersytet Jagielloński)

Artur Gruszczak (Uniwersytet Jagielloński)

Jarosław Gryz (AON)

Ryszard Herbut (Uniwersytet Wrocławski)

Agnieszka Hess (Uniwersytet Jagielloński)

Steven Hurst (Manchester Metropolitan University)

Marek Jachimowski (Uniwersytet Śląski)

Urszula Jackowiak (Uniwersytet Gdański)

Andrzej Jaeschke (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Mikołaj Jalinik, Politechnika Białostocka

Zdzisław Jagiełło (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu)

Bogusław Jagusiak (Wojskowa Akademia Techniczna)

Robert Jakimowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Piotr Jeżowski (SGH)

Izabela Jonek-Kowalska (Politechnika Śląska)

Dariusz Juruś (Uniwersytet Jagielloński)

Sławomir Kamosiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Sławomir Kapralski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Agnieszka Kasińska-Metryka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Krzysztof Kawalec (Uniwersytet Wrocławski)

Beata Kępińska (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN)

Stanisław Kilian (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Jacek Klich (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Kazimierz Albin Kłosiński (KUL)

Mirosław Kłusek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)

Stanisław Konopacki (Uniwersytet Łódzki)

Paweł Kosakowski (AGH)

Luiza Kostecka – Tomaszewska (Uniwersytet w Białymstoku)

Beata Kowalska (Uniwersytet Jagielloński)

Krzysztof Koźbiał (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)

Hubert Królikowski (Uniwersytet Jagielloński)

Grzegorz Kryszeń (Uniwersytet w Białymstoku)

Agnieszka Kuszewska (Uniwersytet Jagielloński)

Elżbieta Kużelewska (Uniwersytet w Białymstoku)

Piotr Kwiatkiewicz (WAT)

Julian Kwiek (AGH)

Wiesław Lizak (Uniwersytet Warszawski)

Zbigniew Leszczyński (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)

Martin Libicki - Frederick (S. Pardee RAND Graduate School, Santa Monica)

Scott Lucas (University of Birmingham)

Alfred Lutrzykowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Krzysztof Łabędź (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Rafał Łętocha (Uniwersytet Jagielloński),

Ewa Maj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Piotr Manikowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Maria Marczewska-Rytko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Maciej Marszał (Uniwersytet Wrocławski)

Rafał Matera (Uniwersytet Łódzki)

Grzegorz Mazur (Uniwersytet Jagielloński)

Marek Mazur (Uniwersytet Śląski)

Piotr Mickiewicz (Akademia Marynarki Wojennej)

Włodzimierz Mich (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Stanisław Michalczyk (Uniwersytet Śląski)

Grzegorz Miernik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Andrzej Miszczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Anna Młynarska-Sobaczewska (INP PAN)

Piotr Morciniec (Uniwersytet Opolski)

Joanna Modrzejewska – Leśniewska (SGH)

Witold Molik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Mariusz Muszyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Tomasz Nawrocki (Uniwersytet Śląski)

Janusz Niczyporuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Mateusz Nieć (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Małgorzata Niewiadomska-Cudak  (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie)

Jarosław Nocoń (Uniwersytet Gdański)

Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański)

Artur Nowak – Far (Uniwersytet Warszawski)

Bartłomiej Nowak (Akademia im. Leona Koźmińskiego)

Wojciech Nowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Tadeusz Olkuski (AGH)

Urszula Ordon, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Przemysław Osiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Jan Papież (Uniwersytet Gdański)

Piotr Pawełczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Andrzej K. Piasecki (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Wiesława Piątkowska-Stepaniak (Uniwersytet Opolski)

Dorota Piontek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Krzysztof Pieliński (Uniwersytet Warszawski)

Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dorota Pietrzyk-Reeves (Uniwersytet Jagielloński)

Władysława Pilecka (Uniwersytet Jagielloński)

Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski)

Rafał Piwowrski (Uniwersytet w Białymstoku)

Patryk Pleskot (IPN w Warszawie)

Lidia Pokrzycka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Andrzej Porębski (Uniwersytet Jagielloński)

Elżbieta Psyk-Piotrowska (Uniwersytet Łódzki)

Zdzisław Puślecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Andrzej Różański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Bogusław Sawicki, (Uniwersytet Pedagogiczny w Lublinie)

Jean-François Seznec (Middle East Institute, Washington D.C.)

Domink Sieklucki (Uniwersytet Jagielloński)

Konrad Składowski (Uniwersytet Łódzki)

Janusz Skodlarski (Uniwersytet Łódzki)

Stanisław Skowron (Politechnika Lubelska)

Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki)

Małgorzata Słodowa-Chełpa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Katarzyna Sobolewska-Myślik (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Andrzej Sokala (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Wojciech Sokół (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Piotr Soroka (Warszawska Szkoła Zarządzania)

Andrzej Stelmach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Stanisław Stępka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Jerzy Suchanek (Politechnika Poznańska)

Stanisław Sulowski (Uniwersytet Warszawski)

Aleksander Andrzej Stachel (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Ryszard Szarfenberg (Uniwersytet Warszawski)

Andrzej R. Szarata (Politechnika Krakowska)

Marcin Szewczyk (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania)

Magdalena Szpunar (Uniwersytet Jagielloński)

Adam Szurlej (AGH)

MariaTomczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Ireneusz Topolski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Lublinie)

Elżbieta Trafiałek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Krystyna Trembicka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Lublinie)

Ewa Trojnar (Uniwersytet Jagielloński)

Aleksandra Trzcielińska-Polus (Uniwersytet Opolski)

Dariusz Tworzydło (Uniwersytet Warszawski)

Józef Tymanowski (Uniwersytet Warszawski)

Piotr Uziębło (Uniwersytet Gdański)

Edward Walewander (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)

Tadeusz Wawak (Uniwersytet Jagielloński)

Aleksander Tymoteusz Werner (SGH)

Janina Wildfeuer (University of Bremen)

Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski)

Waldemar Wojtasik (Uniwersytet Śląski)

Anna Wolff-Powęska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Warszawski)

Zygmunt Woźniczka (Uniwersytet Śląski)

Janusz Wrona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Lublinie)

Jacek Wódz (Uniwersytet Śląski)

Justyna Zając (Uniwersytet Warszawski)

Lech Zacher (Akademia im.Leona Koźmińskiego)

Katarzyna Zamorska (Uniwersytet Wrocławski)

Ryszard Zaradny, (Uniwersytet Zielonogórski)

Tomasz Zarycki (Uniwersytet Warszawski)

Jerzy Zdanowski (Polska Akademia Nauk)

Andrzej Zięba (Uniwersytet Jagielloński)

Agata Ziętek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Lublinie)

Jacek Ziółkowski (Uniwersytet Warszawski)

Karol Żakowski (Uniwersytet Łódzki)

Justin S. Vaughn (Boise State University)