Propozycja tematyki warsztatów i wykładów dla uczniów szkół średnich

 • Mózg na zakupach - Dr Tomasz Surmacz
 • Zagadnienie bogactwa w początkach rozwoju myśli ekonomicznej - Dr Ewa Baran
 • Polityka regionalna - potrzeba czy konieczność? - Dr Ewa Baran
 • Negocjacje – Czy tylko w biznesie? - Dr Piotr Cyrek
 • Negocjacje jako proces transformacji konfliktu w twórcze rozwiązanie - Dr Piotr Cyrek 
 • Nietypowe przypadki PR - Dr Wiesław Szopiński
 • Wystąpienia i prezentacje jako forma komunikacji - Dr Wiesław Szopiński
 • Jak stworzyć skuteczny zespół - Dr Anna Mazurkiewicz
 • Jak skutecznie komunikować własne poglądy w zespole - Dr Anna Mazurkiewicz
 • NIMBY / YIMBY – boom na OZE - Dr Małgorzata Lechwar
 • Kryzys!!! – co dalej??? - Dr Małgorzata Lechwar
 • (Bez)sens (bez) badań ekonomicznych - Dr Małgorzata Lechwar
 • Miasta przyszłości - wyzwania polityki miejskiej w Polsce - Dr Ewa Kubejko-Polańska
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne miast i regionów w Polsce - Dr Ewa Kubejko-Polańska
 • Ekonomia i racjonalność - czy jesteśmy tak racjonalni, jak nam się wydaje? - Dr Małgorzata Wosiek
 • Nieracjonalny konsument  - Dr Małgorzata Wosiek
 • Ekonomiczne gry przedsiębiorstw - Dr Małgorzata Wosiek
 • Dylematy ekonomii wobec nowych trendów rozwojowych w gospodarce światowej XXI wieku - Dr Władysława Jastrzębska
 • Techniki wpływu i manipulacji oddziałujące na postawy konsumpcyjne - Dr Władysława Jastrzębska
 • Jak przygotować ofertę eksportową? - Dr Katarzyna Puchalska
 • Co to jest kontrakt w handlu zagranicznym? - Dr Katarzyna Puchalska
 • Czym są zwyczaje i uzanse handlowe? - Dr Katarzyna Puchalska
 • Historyczny rozwój myśli w teorii rachunkowości - Dr Renata Nesterowicz
 • Pieniądz w procesie rozwoju gospodarki i cywilizacji  - Dr Renata Nesterowicz
 • Od systemu kruszcowego do Banku Centralnego - Dr Renata Nesterowicz
 • Kapitał kariery absolwenta - uwarunkowania, rodzaje, możliwości budowania kapitału - Dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof UR
 • Zagraniczna emigracja zarobkowa osób młodych - Dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof UR
 • Podatki i konkurencja podatkowa w obszarze Unii Europejskiej  - Dr Paulina Filip
 • Perspektywy rozwoju rachunkowości - Dr Paulina Filip
 • Polityka kredytowa w przedsiębiorstwie  - Dr Paulina Filip
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej - Dr Paulina Filip
 • Dlaczego warto studiować rachunkowość i finanse - Dr Lesław Niemczyk
 • Fundusze i Programy UE - Dr hab. Teresa Miś, prof UR
 • Ekonomiczne podstawy procesów decyzyjnych - Dr Magdalena Cyrek
 • Cały świat do usług - Dr Magdalena Cyrek
 • Planowanie czy tylko w biznesie? - Dr Kazimierz Cyran
 • Analiza satysfakcji klienta - cel i metody - Dr Sławomir Dybka
 • Problemy i wyzwania marketingu międzynarodowego - Dr Sławomir Dybka
 • Kreatywna rachunkowość czy oszustwo księgowe - Mgr Magdalena Wiercioch
 • Budżet domowy w pigułce - Mgr Magdalena Wiercioch
 • Kupując więcej, niż Cię stać – blaski i cienie zaciągania długów - Mgr Magdalena Suraj