Warsztaty w szkołach

W bloku warsztatowym odbywającym się w szkole w ciągu jednego dnia uczestniczyć będzie 25-osobowa grupa uczniów, którzy wezmą udział w 3 dwulekcyjnych (2*45 minut) warsztatach merytorycznych z zakresu:

  • Jak osiągnąć sukces finansowy, czyli planowanie i realizacja kariery zawodowej w kontekście uzyskania satysfakcjonujących dochodów;
  • Obrót gotówkowy i bezgotówkowy oraz bezpieczeństwo dokonywania transakcji;
  • Główne instytucje wpływające na stabilność ekonomiczną i finansową kraju.

W realizacji warsztatów wykorzystane zostaną metody case study, dyskusji i twórczego myślenia, mini wykład z elementami multimedialnymi, ćwiczenia indywidualne i zespołowe.

Szczegółowe terminy realizacji wydarzeń w szkołach ustalone zostaną indywidualnie z opiekunami grup uczniów.