Seans edukacji filmowej

Elementem nagrody dla wszystkich finalistów „Konkursu wiedzy o finansach” będzie możliwość wzięcia udziału w seansie kinowym, podczas którego zaprezentowany będzie fabularyzowany film o tematyce ekonomicznej lub społecznej. Seans odbędzie się bezpośrednio po konferencji podsumowującej Projekt w jednym z rzeszowskich kin.