Mgr Magdalena D. Suraj

 • e-mail: msuraj@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 118
 • telefon: 17 872 16 82

Stanowisko

 • Asystent naukowo-dydaktyczny

Prowadzone zajęcia

 • Finanse
 • Finanse publiczne
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Rynek kapitałowo-finansowy
 • Doradztwo finansowe
 • Rynek papierów wartościowych

Zakres badań naukowych

 • Społeczno-ekonomiczne aspekty upadłości konsumenckiej (JEL D1, D12,D14)
 • Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw i ocena zagrożenia upadłością (JEL G32, G33)
 • Koncepcja budżetu partycypacyjnego w Polsce w kontekście rozwiązań światowych (JEL H72)

Języki obce

 • angielski (C2), certyfikaty: CPE, BEC Higher
 • rosyjski (A1)

Wybrane publikacje

 • Kondycja finansowa osób fizycznych i przedsiębiorstw. Przetrwanie a upadłość, red. Sołtysiak Mirosław, Suraj Magdalena, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, ISBN 978-83-7934-497-0.
 • Suraj Magdalena, Upadłość konsumencka - wczoraj, dziś i jutro, (s. 77-91) [w:] Kondycja finansowa osób fizycznych i przedsiębiorstw. Przetrwanie a upadłość, red. Sołtysiak Mirosław, Suraj Magdalena, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021,  ISBN 978-83-7934-497-0, ss. 326.
 • Suraj Magdalena D., Upadłość konsumencka jako przestrzeń dla potencjalnych nadużyć finansowych [w:] Przestępstwa na rynkach finansowych. Wybrane zagadnienia, ISBN 978-83-7934-445-1, red. Sołtysiak Mirosław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskie, Rzeszów 2020, s. 63-76.
 • Suraj Magdalena D., Ryzyko upadłości polskich przedsiębiorstw – skuteczność prognozowania na przykładzie branży handlowej [w:] Współczesne aspekty zarządzania ryzykiem, red. Mirosław Sołtysiak, ISBN 978-83-7934-424-6, Rzeszów 2020, s. 123-140.
 • Zając Dariusz, Suraj Magdalena D., Economic activity of residents in border districts of Poland: a study of non-agricultural business enterprises, Humanities and Social Sciences, ISSN 2300-9918, vol. XXV,  27 (1/2020), p. 99-107. DOI: 10.7862/rz.2020.hss.10
 • Suraj M. D., Sołtysiak M., Empiryczna analiza postaw młodego pokolenia Polek wobec bankowości dla kobiet. [w:] S. Juszczyk, A. Balina (red.), Wybrane zagadnienia rozwoju sektora bankowego.  Warszawa 2019, Wydawnictwo SGGW, ISBN 978-83-7583-903-6, str. 117-130         
 • Suraj M., Sołtysiak M., Budget of Local Government Unit, Knowledge and Activity of Young Generation of Poles. XVI. International Scientific Conference organized by the Department of Economics and Public Administration SU OPF and the Department of National Economy, FE, VSB-TUO, Economic Policy in the European Union Member Countries, Petrovice 2018, Web of Science, Accession Number: WOS:000485363200036, str. 327-336.
 • Suraj-Sołtysiak M., Upadłość konsumencka w Polsce z perspektywy doświadczeń innych krajów. [w:] A. Adamik (red.), Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s. 387-404, ISBN 978-83-7283-353-2.