Mgr Hubert Leśniak

adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 106
ORCID: 0009-0003-8766-0000
 
Stanowiska:
Asystent naukowo-dydaktyczny
 
Prowadzone zajęcia:
 • Finanse
 • Finanse publiczne
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie usługowym
 
Zakres badań naukowych:
 • Przedsiębiorczość ( JEL L26)
 • Bankowość (JEL G21)
 • Rynki Finansowe (G1)
 
Realizowane projekty:
 • Projekt pt. „Time for startup: Polish experience of increasing entrepreneurial skills of the youth of the border region of Ukraine”, 2019
 • Uczelnie szkołom o finansach z NBP – Edycja II 2021/2022
 
Publikacje:
 • M. Leszczyńska, H. Leśniak, Sytuacja branży lotniczej w dobie spowolnienia gospodarki spowodowanego pandemią. W: Materiały I Naukowo-Praktycznej Konferencji Internetowej Innovative solution in modern science, education and practice, (s. 47-49), Kijów 2020
 • J. Machowski, H. Leśniak, Wpływ cen ropy na kryzys w Wenezueli. W: Transformation of economics and institutions in the new geostrategic realities, Materials of XXXI International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students, (s. 113-121), Alfred Nobel University, Dnipro 2021
 • W Frodyma, K. Pasternak, K. Traciak, H.Leśniak, Sytuacja pandemiczna jako źródło zmian w komunikacji biznesowej przedsiębiorstw na Podkarpaciu – wyniki badań bezpośrednich. W: A. Bajdak, Z. Spyra (red.) Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej – wyzwania w dobie pandemii COVID-19, (s. 125-141), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2022
 • H. Leśniak, „Gorzka pigułka” – proces leczenia inflacji. W: A. Chojnacka, P. Guziewicz (Red.) Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? Eseje członków Akademii EFC 2022, (s. 201-207) Centrum Myśli Strategicznych, 2022
 • H. Leśniak Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju województwa podkarpackiego. W: K. Sieradzka (Red.) Współczesne wyzwania ekonomii-wybrane aspekty, (s. 119-132), Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2022
 • H. Leśniak, Sytuacja makroekonomiczna Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2010–2021. W: T. Łączka (Red.) Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Jana
 • Kochanowskiego w Kielcach, (s. 89-98) rok 2022, tom 31, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 2022
 • H. Leśniak, Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w dobie spowolnienia gospodarczego. W: Transformation of economics and institutions in the new geostrategic realities, Materials of XXXII International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students, (s. 54-58), Alfred Nobel University, Dnipro 2022
 • H. Leśniak, Przedsiębiorczy krajobraz Polski oraz Niemiec w latach 2011-2021. W: Transformation of economics and institutions in the new geostrategic realities, Materials of XXXIII International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students, (s. 127-136) Alfred Nobel University, Dnipro 2022
 • J. Machowski, H. Leśniak, Inwestycje alternatywne jako szansa rozwoju komunikacji marketingowej instytucji finansowych. W: A. Bajdak, Z. Spyra (red.) Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej – wybrane aspekty, (s. 54-64), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2023
 • H. Leśniak, Charakterystyka pierwszej fali uchodźców wojennych z Ukrainy w perspektywie polskiego rynku pracy. W: Transformation of economics and institutions in the new geostrategic realities, Materials of XXXIV International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students, (s. 120-128), Alfred Nobel University, Dnipro 2023