Dr Krzysztof Nowak

Dane kontaktowe

Stanowisko

 • Adiunkt

Prowadzone zajęcia

 • Gospodarowanie nieruchomościami
 • Rynki finansowe
 • Rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne
 • Rynek papierów wartościowych
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
 • Finanse międzynarodowe

Zakres badań naukowych

 • Funkcjonowanie komercyjnego i mieszkaniowego rynku nieruchomości (R31 Housing Supply and Markets, R33 Nonagricultural and Nonresidential Real Estate Markets)
 • Cykliczne zmiany koniunktury na rynku nieruchomości (R31 Housing Supply and Markets, R33 Nonagricultural and Nonresidential Real Estate Markets)
 • Rynek kapitałowy i rynek nieruchomości a rynek finansowy (G1 General Financial Markets)
 • Kanały transmisji wahań koniunktury między rynkiem nieruchomości a sektorem bankowym w Polsce (G21 Banks, Depository Institutions, Micro Finance Institutions, Mortgages)

Języki obce

 • Język angielski - zaawansowany

Wybrane publikacje

 • Nowak Krzysztof, Dynamika rynku powierzchni biurowej powierzchni biurowej, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2021, ISBN 978-83-7996-956-2, ss. 198.
 • Nowak Krzysztof, Bidirectional Dependencies between the Residential Market in Voivodeship Cities and the Mortgage Loans Market in Poland, "Świat Nieruchomości", The World of Real Estate Journal, ISSN 1231-8841,  2021, 1 (115), s. 4-19, DOI: 10.14659/WOREJ.2021.115.01.
 • Kata Ryszard, Nowak Krzysztof, Leszczyńska Małgorzata, Kowal Anna, Sebastianka Bogusława, Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych – wybrane zagadnienia, ISBN 978-83-7996-844-2, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2021, ss. 322.
 • Nowak Krzysztof, Determinants of Yield Rate on the Office Market in Warsaw, "Świat Nieruchomości", The World of Real Estate Journal, ISSN 1231-8841,  2021, 4, s. 4-20, DOI: 10.14659/WOREJ.2021.118.01.
 • Nowak Krzysztof, The cause-and-effect relationships between the real estate market and the stock market in Poland, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192,vol. 64, no. 8., s. 118-132. DOI: 10.15611/pn.2020.8.1.
 • Nowak Krzysztof, Belniak Stanisław, Głuszak Michał, Dynamics and asymmetric rent adjustments in the office market in Warsaw, International Journal of Startegic Property Management, ISSN 1648-715X, Volume 24 Issue 6, 2020, s. 428-440, https://doi.org/10.3846/ijspm.2020.13647.
 • Nowak K., Hidden vacancy rate as a part of office market dynamics in selected polish cities, Real Estate Management and Valuation, 28(1), 2020, s. 1-12. DOI: https://doi.org/10.2478/remav-2020-0001
 • Nowak K., The elasticity of the office space market in Poland: looking for the London effect, Świat Nieruchomości – World of Real Estate Journal, 2 (108), 2019, s. 5-18. DOI:https://doi.org/10.14659/worej.2019.108.01
 • Nowak K., Wybrane aspekty decyzji inwestycyjnych inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym w świetle elementów teorii finansów behawioralnych, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 4(67), 2019, s. 17-44. DOI: 10.26399/meip.4(67).2019.37/k.nowak
 • Nowak K., Hedoniczny indeks cen mieszkań dla rynków średniej wielkości, na przykładzie Rzeszowa, Świat Nieruchomości – World of Real Estate Journal, nr 91, 2015, s. 5-11.