Dr Jagoda Żurek

 • telefon: 17 872 16 04
 • e-mail: jzurek@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 214
 • ORCID: 0000-0002-2659-8026

Stanowisko

 • Adiunkt

Prowadzone zajęcia

 • Finanse
 • Finanse osobiste
 • Finanse publiczne
 • Finanse publiczne i rynki finansowe

Zakres badań naukowych

 • Badanie preferencji konsumenckich
 • Determinanty jakości żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Innowacyjność na rynku produktów żywnościowych
 • Zrównoważony rozwój

Granty badawcze

 • Badania i opracowanie technologii produkcji mięsa wieprzowego w kierunku wydłużenia trwałości przechowalniczej, a także zachowania właściwości odżywczych, prozdrowotnych oraz przetwórczo – użytkowych tego surowca i jego produktów (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, umowa nr 00022.DDD.6509.00028.2018.09).

Języki obce

 • Język angielski: średnio zaawansowany

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

 1. Żurek, J., Rudy, M., Duma-Kocan, P., Stanisławczyk, R., Gil, M. (2022). Impact of Kosher Slaughter Methods of Heifers and Young Bulls on Physical and Chemical Properties of Their Meat. Foods, 11, 622. DOI: https://doi.org/10.3390/foods11040622.
 2. Żurek, J., Rudy, M., Kachel, M., Rudy, S. (2021). Conventional versus Ritual Slaughter–Ethical Aspects and Meat Quality. Processes, 9, 1-18. DOI: https://doi.org/10.3390/pr9081381.
 3. Stanisławczyk, R., Rudy, M., Gil, M., Duma-Kocan, P., Żurek, J. (2021). Influence of Horse Age, Marinating Substances, and Frozen Storage on Horse Meat Quality. Animals, 11, 2666. DOI: https://doi.org/10.3390/ ani11092666.
 4. Rudy, M., Żurek, J., Stanisławczyk, R., Gil, M., Duma-Kocan, P., Zaguła, G., Rudy, S. (2019). Analysis of the impact of determinants of kosherness on the content of macro- and microelements in beef. Food Science & Nutrition, 7, 3463-3470. DOI: https://doi.org/1002/fsn3.1192.

Pozostałe publikacje:

 1. Żurek, J. (2021). Zarządzanie przedsiębiorstwem. W: Zarządzanie i innowacje w produkcji oraz przechowalnictwie żywności (red. M. Rudy). Rozdział w monografii. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Rzeszów, 23-34.
 2. Żurek, J., Rudy, M., Stanisławczyk, R., Gil, M. (2021). Międzynarodowe systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. W: Zarządzanie i innowacje w produkcji oraz przechowalnictwie żywności (red. M. Rudy). Rozdział w monografii. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Rzeszów, 13-22.
 3. Stanisławczyk, R., Żurek, J., Gil, M. (2021). Sous vide – innowacyjny sposób obróbki termicznej żywności. W: Zarządzanie i innowacje w produkcji oraz przechowalnictwie żywności (red. M. Rudy). Rozdział w monografii. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Rzeszów, 159-168.
 4. Gil, M., Żurek, J., Rudy, M., Duma-Kocan, P., Mroczek, K. (2021). Wołowina jako źródło minerałów w diecie człowieka. W: Zarządzanie i innowacje w produkcji oraz przechowalnictwie żywności (red. M. Rudy). Rozdział w monografii. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Rzeszów, 73-83.
 5. Gil, M., Rudy, M., Żurek, J., Stanisławczyk, R., Duma-Kocan, P. (2021). Kultura bezpieczeństwa żywności w zarządzaniu jakością żywności. W: Zarządzanie i innowacje w produkcji oraz przechowalnictwie żywności (red. M. Rudy). Rozdział w monografii. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Rzeszów, 47-57.
 6. Gil, M., Stanisławczyk, R., Rudy, M., Duma-Kocan, P., Żurek, J. (2021). Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dystrybucji. W: Zarządzanie i innowacje w produkcji oraz przechowalnictwie żywności (red. M. Rudy). Rozdział w monografii. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Rzeszów, 35-45.
 7. Rudy, M., Gil, M., Stanisławczyk, R., Żurek, J., Mroczek, J., Saletnik, B., Zagrobelny, E. (2021). Zastosowanie ultradźwięków do utrwalania mięsa wieprzowego przechowywanego chłodniczo. W: Zarządzanie i innowacje w produkcji oraz przechowalnictwie żywności (red. M. Rudy). Rozdział w monografii. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Rzeszów, 103-120.
 8. Rudy, M., Gil, M., Stanisławczyk, R., Żurek, J., Zaguła, G., Kluz, M. (2021). Zastosowanie plazmy niskotemperaturowej do utrwalania mięsa wieprzowego przechowywanego chłodniczo. W: Zarządzanie i innowacje w produkcji oraz przechowalnictwie żywności (red. M. Rudy). Rozdział w monografii. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Rzeszów, 85-102.
 9. Rudy, M., Żurek, J., Stanisławczyk, R., Gil, M., Duma-Kocan, P. (2019). Zawartość pierwiastków toksycznych w tkankach zwierząt łownych na podstawie wyników badań z lat 2003-2017. Medycyna Weterynaryjna, 75, 203-208. DOI: dx.doi.org/10.21521/mw.6202.
 10. Rudy, M., Gil, M., Żurek, J., Angrys, P. (2018). Zmiany wybranych właściwości fizykochemicznych mięśnia najdłuższego grzbietu podczas przechowywania chłodniczego w zależności od płci bydła. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, 73, 17-30.
 11. Rudy, M., Gil, M., Duma-Kocan, P., Głodek, E., Stanisławczyk, R., Żurek, J. (2018). Wpływ przechowywania chłodniczego na parametry tekstury pasztetów. Gospodarka Mięsna, 6, 18-21.
 12. Rudy, M., Gil, M., Duma-Kocan, P., Żurek, J., Lorenc, A. (2017). Analiza zależności pomiędzy parametrami tekstury a składem chemicznym kabanosów. W: Produkcja i bezpieczeństwo żywności (red. M. Zin, M. Rudy). Rozdział w monografii. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Rzeszów, 33-50.
 13. Rudy, M., Duma-Kocan, P., Gil, M., Żurek, J., Chudzik, A. (2017). Wpływ składu chemicznego na parametry tekstury kiełbas drobno rozdrobnionych. W: Produkcja i bezpieczeństwo żywności (red. M. Zin, M. Rudy). Rozdział w monografii. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Rzeszów, 51-63.