Dr Jadwiga Pawłowska-Mielech

 • telefon: 17 872 1675
 • e-mail: jpawlowska@ur.edu.pl
 • adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój D1- 307

Stanowisko

 • adiunkt dydaktyczny

Prowadzone zajęcia

 • Informatyczne systemy finansowo-księgowe
 • Programy komputerowe w rachunkowości
 • Technologie informatyczne w finansach
 • Narzędzia informatyczne w analizie finansowej
 • Technologie informacyjne

Zakres badań naukowych

 • wykorzystanie narzędzi informatycznych w  działalności przedsiębiorstw

Granty i projekty

 • Uczelnie Szkołom - o finansach z NBP. Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach, umowa nr NBP-DEW-WPE-AB-0662-0016-2020,
 • Szkolenie dla osób spoza społeczności akademickiej „Informatyka w rachunkowości i finansach” - 3 edycje w latach 2010-2013,
 • Szkolenie dla osób spoza społeczności akademickiej „Wykorzystanie technik moderacji wizualnej…” - 2 edycje w latach 2010-2011

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze i dydaktyczne

 • Wizyta studyjna - Kajaani University of Applied Sciences, Finlandia (2012)

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Członek Rady Instytutu Ekonomii i Finansów (2019/2020)
 • Pełnomocnik ds. finansowych (od 2013)
 • Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych  (2008-2016)
 • Członek Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów (2013-2016)
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Ukończone kursy i szkolenia

 • Studia podyplomowe: Informatyka i technologie informacyjne, Zarządzanie projektami, Controlling i zarządzanie finansami, Zarządzanie finansami uczelni
 • szkolenie z zakresu obsługi systemu Comarch ERP OPTIMA
 • MS - 10174 Configuring and Managing Microsoft SharePoint 2010 Infrastructure
 • MS - 10231 Designing a Microsoft SharePoint 2010 Infrastructure
 • szkolenie dotyczące Przygotowywania materiałów do kursów e-learningowych
 • Zrozumieć pełną księgowość
 • Zarządzanie jakością kształcenia na uczelni wyższej
 • Zastosowanie metod statystycznych w procesie dydaktycznym
 • BRing - nauki społeczne dla gospodarki
 • Nowe warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia
 • Arkusze kalkulacyjne w biurze i księgowości

Współpraca z praktyką gospodarczą, instytucjami

 • współpraca z firmą Comarch S. A. w zakresie korzystania z wersji edukacyjnej programu Comarch ERP Optima

Publikacje