Dr hab. Antoni Magdoń, prof. UR

 • telefon: +48 17 872 1685
 • e-mail: amagdon@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 210

Stanowisko

 • Profesor nadzwyczajny

Prowadzone zajęcia

 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie usługowym
 • seminarium mgr - I rok SUM  kierunek Finanse  i rachunkowość
 • seminarium mgr – II rok SUM kierunek Finanse i rachunkowość

Zakres badań naukowych

 • Problematyka społeczno-ekonomiczna, finansowo-bankowa, a także dotycząca zarządzania, spółdzielczości

Ukończone kursy i szkolenia

 • Certificate of Accomplishment - Achieve Global 2001-2005

Języki obce

 • polski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • angielski
 • niderlandzki
 • ukraiński

Współpraca z praktyką gospodarczą, instytucjami

 • Bank Pekao SA (wcześniej BDK SA) – stanowiska menedżerskie od 1997 r.
 • Doradca Ministra Finansów (1994-1997)
 • Uczestnictwo w radach nadzorczych:
  • JSCB HVB Bank Ukraine
  • BDK Ukraina Ltd. / Bank Pekao Ukraina Ltd. / UniCredit Bank Ltd. Ukraina
  • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
  • Bank Depozytowo-Kredytowy S.A.
  • Międzynarodowa Szkoła Bankowa Rzeszów-Stalowa Wola Sp. z o.o.

Członkostwo

 • European Business Club w Niemczech – członek Rady Naukowej
 • Podkarpacki Klub Biznesu
 • Lubelski Klub Biznesu
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • Członek Konwentu przy Rektorze KUL
 • Członek Konwentu Politechniki Lubelskiej
 • Społeczny Doradca Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów

Udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych

 • Udział w Światowym Kongresie Personalizmu w Izraelu (sierpień 2019)
 • Organizacja konferencji: Sytuacja mikro i małych firm w województwie lubelskim w roku 2017 oraz perspektywy na rok 2018, Lublin 2018 (oraz coroczne edycje od 2012 roku)
 • Organizacja konferencji: Sytuacja mikro i małych firm w województwie podkarpackim w roku 2017 oraz perspektywy na rok 2018, Rzeszów 2018 (oraz coroczne edycje od 2012 roku)
 • Komitet naukowy konferencji naukowej pt.  Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014–2020, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2016.
 • Moderator - II Wschodnie Forum Samorządowo – Gospodarcze pt. Prawne aspekty współpracy samorządu i gospodarki wobec współczesnych przemian w prawie Unii Europejskiej Centrum Edukacyjno-Kongresowe KUL Tomaszów Lubelski, 2016.
 • Współorganizacja konferencji krajowej Złoty bezgotówkowy jest lepszy – nowe perspektywy, KUL, 2015.
 • Komitet naukowy XVI międzynarodowej konferencji naukowej pt. Strategie budowanie e-gospodarki i e-społeczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju,  2015.
 • Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej KUL pt.  „Negocjacje, mediacja i arbitraż – skuteczne narzędzia rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym? Analiza prawno-porównawcza i kierunki zmian” Lublin 2013.
 • Członek komitetu naukowego II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Miasta Polski na początku XXI wieku. Społeczeństwo – Gospodarka – Rozwój, KUL, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2013.

Publikacje (wybrane)

 • Magdoń Antoni, EKONOMIA WOBEC OSOBY LUDZKIEJ, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin, 2021, ISBN 978-83-8127-783-9, ss. 106.
 • Magdoń Antonii, ks. Jan Zimny, Samotność czy pustynia osamotnienia, , ISBN 978-83-957929-4-6, Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Stalowa Wola 2020, ss. 200.
 • Magdoń Antonii, Ekonomia personalistyczna [w:] Dziedzictwo Jana Pawła II. Społeczeństwo, Autorytet, Przywództwo, red. Magdoń Antonii, ks. Jan Zimny, ISBN 978-83-61307-92-1, Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Stalowa Wola 2020, s. 65-78.
 • Magdoń Antonii, ks. Jan Zimny (red.), Dziedzictwo Jana Pawła II. Społeczeństwo, Autorytet, Przywództwo, ISBN 978-83-61307-92-1, Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Stalowa Wola 2020, ss. 231.
 • Magdoń Antonii, Ekonomiczne aspekty personalizmu. J. H. Newman - Jan Paweł II - Benedykt XVI [w:] Splendor personae. Święty John Henry Newman, Red. Magdoń Antonii, Ks. Bogumił Gacka, ISBN 978-63-8090-788-1, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020, s. 149-169.
 • Magdoń Antonii, Ks. Bogumił Gacka, Splendor personae. Święty John Henry Newman, ISBN 978-63-8090-788-1, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020, ss. 176.
 • Magdoń A., Catholic Doctrine and the Economics of Personalism, First Things, ISSN 1047-5141 2019 – artykuł złożony do opublikowania (wykład wygłoszony na Światowym Kongresie Personalizmu w Izraelu – sierpień 2019).
 • Magdoń A., Problems of selected types of mortgage loan risks in Poland, Journal of Business and Retail Management Research (JBRMR), Vol. 12 Issue 3, April 2018, London, ISSN 17518202, s. 254-260.
 • Magdoń A., Problem ryzyka stopy procentowej na rynku kredytów hipotecznych w Polsce, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” nr 41 (4/2017), Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, 2017. 
 • Magdoń A., Rynek kapitałowy narzędziem finansowania rozwoju obszarów transgranicznych Polski i Ukrainy,[ w:] Wpływ prawa Unii Europejskiej na gospodarkę i samorząd terytorialny państw członkowskich, red. M. Ganczar, J. Król, M. Szewczak, Wydawnictwo Afinance, Łódź 2016, ISBN 978-83-946137-1-6