Dydaktyka

Katedra Rynków Finansowych i Finansów Publicznych swą ofertą dydaktyczną obejmuje studia stopnia pierwszego oraz drugiego na kierunkach: Finanse i Rachunkowość oraz Ekonomia na Wydziale Ekonomii. Obecnie w ofercie dydaktycznej Katedry znajdują się następujące przedmioty wg katalogu studiów: 

 • Bankowość
 • Bankowość centralna
 • Doradztwo finansowe
 • Finanse
 • Finanse jednostek sektora publicznego
 • Finanse międzynarodowe
 • Finanse organizacji non-profit
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Finanse publiczne
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
 • Finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Metody badań  ekonomicznych – projekt badawczy
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie usługowym
 • Rachunkowość i finanse banku
 • Rynek kapitałowy i finansowy
 • Rynek papierów wartościowych
 • Rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne
 • Ryzyko w działalności biznesowej
 • Ryzyko w sektorze publicznym
 • System podatkowy
 • System podatkowy i ubezpieczenia
 • System ubezpieczeń społecznych
 • Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
 • Usługi finansowe

W języku angielskim:

 • Financial Markets and Investment Strategy 
 • Sustainability and Corporate Social Responsibility