Prof. dr hab. Adam Czudec

 • telefon: 17 872 1685
 • e-mail: aczudec@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój D1-305

Stanowisko

 • Profesor zwyczajny

Prowadzone zajęcia

 • Agrobiznes międzynarodowy
 • Ekonomia agrobiznesu i obszarów wiejskich
 • Metodologia ekonomii-projekt badawczy
 • Instytucjonalne wsparcie rozwoju obszarów wiejskich
 • Ekonomia regionów górskich
 • Sektor żywnościowy w gospodarce Unii Europejskiej
 • Finanse samorządu terytorialnego

Zakres badań naukowych

(w oparciu o słowa kluczowe oraz numery klasyfikacji JEL dostępne na stronie)

Numery klasyfikacji JEL: Q01, Q10, Q50, R10, R50

 • Rola otoczenia instytucjonalnego w kształtowaniu procesów rozwojowych rolnictwa i obszarów wiejskich
 • Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju regionów
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego w kontekście uwarunkowań rozwoju lokalnego i regionalnego

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze

 • 6 -dniowy pobyt Vienna University of Economics and Business, Vienna, (Austria, 2015)
 • 2 –tygodniowy pobyt studyjny w California State University of Fresno (USA, 2015)

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • członek Komisji ds. Badań Naukowych, Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą

Publikacje (od 2015)

 • Kata Ryszard, Czudec Adam, Zając Dariusz, Zawora Jolanta, Gospodarka finansowa jednostek Samorządu Terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2022, ISBN : 978-83-7996-990-6, ss. 189.
 • Czudec Adam, Miś Teresa, Zając Dariusz, Supporting local economic development as a motive for purchasing organic food , Ekonomia i Środowisko - Economics and Environment, Volume 81, Number 2, 2022, s. 291-312, ISSN 0867-8898, ISSN 2300-6420 (online), https://doi.org/10.34659/eis.2022.81.2.444
 • Czudec Adam, The Altruistic Behaviour of Consumers Who Prefer a Local Origin of Organic Food, "Agriculture", Volume 12, Issue 4, 2022, s. 549-561, ISSN: 2077-0472, https://doi.org/10.3390/agriculture12040567
 • Wosiek Małgorzata, Czudec Adam, Kata Ryszard, Relationship between unemployment and new business registrations at the local level: the case of Poland, "Post-Communist Economies", nr, 2021, ISSN: 1463-1377, 1465-3958, https://doi.org/10.1080/14631377.2021.1915072
 • Czudec Adam, Finanse jednostek samorządu terytorialnego w okresie pandemii, Finanse Komunalne, Nr 5(262), wrzesień-październik 2021, s. 7-18, ISSN 1232-0307.
 • Czudec Adam, Zając Dariusz, Economic Effects of Public Investment Activity in Rural Municipalities in Eastern Poland, Ekonomika Regiona-Economy of Region, ISSN 2072-6414, Volume 17, No. 2, 2021, s. 644-657, https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-2-21
 • Czudec Adam, Źródła finansowania zadań oświatowych a zdolności inwestycyjne samorządów gmin, Finanse Komunalne, ISSN 1232-0307, Nr 1(258) styczeń-luty 2021, s. 7-15.
 • Wosiek Małgorzata, Czudec Adam, The Relationship between the Entrepreneurship and the Local Environment: Evidence from Poland 2019, European Research Studies Journal, ISSN 1108-2976, volume XXII, issue 4, s. 262-289, SNIP: 2,169 SJR: 0,297.
 • Czudec A., Kata R., Wosiek M., 2019, Reducing the Development Gaps Between Regions in Poland with the Use of European Union Funds, Technological and Economic Development of Economy, doi 10.3846/tede.2019.9483
 • Błachut B., Cierpiał-Wolan M., Czudec A., Kata R., 2018, Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego a rozwój przedsiębiorczości w regionie Polski południowo-wschodniej, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, ss. 211.
 • Czudec A., Majka A Zając D, 2018, Impact of European Union Cohesion Policy at Local Level (Rural Areas of Eastern Poland Case Study), LEX LOCALIS - JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT, Vol.16, nr 4, s. 785-803.
 • Czudec A., 2018, Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej przez samorządy gmin a problem spójności wewnątrzregionalnej, Finanse Komunalne, nr 6, s. 5-15.
 • Czudec A., Miś T., Zając D., 2018, Zrównoważony  rozwój obszarów wiejskich w wymiarze regionalnym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ss. 145.
 • Czudec A., Kata R., Miś T., Efekty polityki rolnej Unii Europejskiej na poziomie regionalnym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe , 2017 ss.251.